Algemeen bestuurslid (WDODelta) Mark Strolenberg geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor de VVD

Algemeen bestuurslid van Waterschap Drents Overijsselse Delta Mark Strolenberg is 7 september geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor de VVD. Strolenberg begon in 2008 als algemeen bestuurslid bij Waterschap Reest & Wieden en is momenteel fractievoorzitter van de VVD-fractie in het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Begin dit jaar nam hij namens zijn partij deel aan het Nationale Waterdebat. Hij sprak toen uit zijn kennis en ervaring op het domein van water, graag te willen benutten in Den Haag. Strolenberg is momenteel ook gemeenteraadslid in Hoogeveen. Deze functie zal hij naast zijn werk bij het waterschap ook per direct beëindigen. Binnen de VVD komt er zetel in de Tweede Kamer vrij door het vertrek van minister Tamara van Ark uit de Tweede Kamer.