Algemeen bestuur vraagt herbenoeming dijkgraaf Geert-Jan ten Brink

Het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s heeft Geert-Jan ten Brink voorgedragen om te worden herbenoemd als dijkgraaf door de Kroon. De aanbeveling gaat naar de Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen. Zij zullen de aanbeveling doorzenden naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat met hun eigen reflectie. De dijkgraaf wordt benoemd bij Koninklijk Besluit, voor een periode van zes jaar.