Albrecht Weerts benoemd tot buitengewoon hoogleraar Hydrologische voorspelbaarheid

Prof.dr.ir. Albrecht H. Weerts (Bennebroek, 1971) is benoemd tot buitengewoon hoogleraar Hydrologische voorspelbaarheid. Deze nieuwe leerstoel wordt gefinancierd door Deltares en is ondergebracht bij de leerstoelgroep Hydrologie en kwantitatief waterbeheer van prof. Remko Uijlenhoet. Prof. Weerts is Expert Hydrology and Forecasting bij Deltares te Delft.

In onderwijs en onderzoek houdt prof. Weerts zich bezig met de voorspelbaarheid van het hydrologisch systeem, dat wordt aangedreven door weer en klimaat. Doel is om voorspellingen van hydrologische processen op verschillende ruimte- en tijdschalen te verbeteren. Deze kennis helpt watermanagers, crisismanagers en beleidsmakers om gegronde beslissingen te nemen over vermindering van risico’s en impacts van toekomstig hoogwater en droogte.