Het Europees parlement en de Europese Raad bereikten 18 december een akkoord over de herziene Drinkwaterrichtlijn. (foto: Diliff, Creative Commons BY-SA 3.0).

Het Europees Parlement en de Europese Raad bereikten woensdag 18 december in Straatsburg overeenstemming over de herziening van de Drinkwaterrichtlijn. De voorlopige overeenkomst moet nu formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad. Na die goedkeuring wordt de richtlijn officieel gepubliceerd door de Europese Unie en twintig dagen later zullen de nieuwe regels van kracht zijn.

Tot nu toe verliepen de onderhandelingen over de belangrijkste discussieonderwerpen moeizaam. De belangrijkste struikelblokken waren de toegang tot drinkwater voor iedereen, nieuwe normen voor opkomende stoffen, microplastics, verplichte monitoring van lekkages, transparantie voor consumenten en materialen in contact met drinkwater. Maar net voor de kerst hebben het Europees Parlement en de Europese Raad uiteindelijk toch overeenstemming bereikt.

Opkomende chemicaliën

De nieuwe drinkwaterrichtlijn komt met regels voor opkomende verontreinigende stoffen aanpakken, zoals microplastics, hormoonverstorende stoffen en nieuwe soorten chemicaliën, zoals PFAS. Er komen ook normen voor materialen in contact met drinkwater. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) gaat ervoor zorgen dat alleen nog veilige stoffen kunnen worden gebruikt in leidingen en kranen. De harmonisatie van de nationale regelgeving in alle lidstaten zal het vermarkten van materialen in Europa vergemakkelijken en tegelijkertijd de volksgezondheid verbeteren.

Lekkage

Dankzij de nieuwe Drinkwaterrichtlijn krijgt het publiek toegang tot eenvoudige, gebruikersvriendelijke informatie over de kwaliteit en de levering van drinkwater. Verwacht wordt dat daardoor het vertrouwen in kraanwater wordt verbeterd. Zeer grote waterbedrijven moeten jaarlijks ook informatie geven over de prestaties van het watersysteem. Daarbij wordt gekeken naar de efficiëntie, lekkages en energieverbruik. De bedoeling is om op die manier waterverlies door lekkages te verminderen. De nieuwe regels gaan verder uit van een zogenaamde risicogebaseerde aanpak, die verdere preventie- en beperkende maatregelen mogelijk maakt om drinkwaterbronnen te beschermen.

Europese Commissie

De Europese Commissie is blij met de instemming van de medewetgevers. “Het Europees Parlement en de Europese Raad kwamen overeen de EU-regels te moderniseren, de kwaliteit van drinkwater te verbeteren op basis van de meest recente normen, de toegang tot water voor iedereen te vergroten en de transparantie in deze essentiële sector te vergroten. Samen kunnen en moeten we de gezondheid en veiligheid van onze burgers beschermen “, aldus Virginijus Sinkevičius, de nieuwe commissaris voor milieu, oceanen en visserij.

Het nieuwste voorstel is hier te vinden.