cao Werken voor waterschappen

Vakbonden FNV Overheid en CNV Overheid hebben met de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een nieuwe cao.

Als de leden van de organisaties instemmen, stijgen de lonen per 1 januari 2022 met 2 procent en per 1 juli 2022 nog eens met 1,75 procent. De cao loopt tot 31 december 2022.
De coronapandemie is achter de rug, maar het zijn nog altijd roerige tijden. Sociale partners voelen daarbij nadrukkelijk een verantwoordelijkheid voor de werknemers in de watersector en richten zich met name op de werkzekerheid en loon.

Werkzekerheid

Werkgevers onderschrijven het standpunt van de vakbonden, dat:
• onnodige flexibilisering van arbeid in de sector ongewenst is;
• arbeidsmarktstrategie zich moet richten op aantrekken en behouden van medewerkers;
• perspectief op werkzekerheid van belang is;
• het type werk leidend moet zijn voor het type contract.

Hoofdstuk 2 van de cao wordt in gezamenlijkheid herzien met als uitgangspunt dat werknemers direct bij de werkgevers in dienst komen met zicht op een vast contract en dat werkzaamheden in principe structureel zijn als deze langer voortduren dan 2 jaar.

Verruiming ontziemaatregelen

Voor medewerkers met fysiek belastende werkzaamheden zullen de ontziemaatregelen in de cao worden verruimd. Hiervoor wordt een checklist zwaar werk ontwikkeld en de tekst van de cao aangepast. Daarnaast worden algemene kaders opgesteld voor maatwerk om eerder stoppen met werken middels een RVU of andere maatregel te faciliteren. Voor de overige medewerkers is de medische toets bepalend voor het gebruik van de ontziemaatregelen.

Inclusiviteit

Tot slot verbinden sociale partners zich aan de doorstroom naar regulier werk en zal het salarisperspectief worden verbeterd voor de medewerkers die zijn ingestroomd op grond van de Participatiewet door mogelijke aanpassing van het loongebouw. Dit zal de komende tijd aandacht krijgen en hierbij wordt het Platform Inclusiviteit van het A&O fonds waterschappen nauw betrokken.

Derde cao

De Vwvw is sinds 1 januari 2019 de werkgeversvereniging van de 21 waterschappen, 15 aan de waterschappen gelieerde organisaties met in totaal meer dan 13.500 medewerkers. Deze cao is de derde cao die de Vwvw met de vakbonden afsluit en heeft een looptijd van 1 jaar.

De bal ligt nu bij de achterbannen

Het complete onderhandelaarsresultaat wordt vanaf nu voorgelegd aan de leden van FNV, CNV en Vwvw. Als alle achterbannen van de vakbonden en de werkgevers instemmen, wordt het onderhandelaarsresultaat omgezet in een definitief akkoord met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 met directe werking voor de loonstijging van 2%. Het definitieve akkoord is straks te vinden op deze website.