Delegaties vanuit de hele wereld namen deel aan de vijfde editie van de Amsterdam International Water Week om te kijken naar de beste oplossingen voor teveel, te weinig en te vervuild water. Tegelijkertijd bezochten ruim 22.000 water professionals de Aquatech Amsterdam vakbeurs waar de nieuwste watertechnologie te zien was. Een terugblik met foto’s van enkele hoogtepunten.

Waterproblemen zijn complex en zijn alleen structureel op te lossen. Wat werkt op een plek in de wereld, werkt niet altijd op een andere plek. Dus conferenties waar gesproken wordt over mondiale watervraagstukken in algemene zin, blijven hangen in abstracte conversaties. De Amsterdam International Water Week die plaatsvond van 4 tot 8 november, speelde daar op in door vooral experts naar Amsterdam te halen met zorgvuldig gekozen praktijkvoorbeelden. Wat werkt en wat werkt niet? Heel praktisch, met oog voor de lokale omstandigheden.

Op de tweedaagse internationale AIWW-conferentie zaten vertegenwoordigers van steden, drinkwaterbedrijven en industriële grootgebruikers rond de tafel om te bespreken hoe ze samen het dreigende tekort aan zoetwater het hoofd kunnen bieden. Veel aandacht ging daarbij ook uit naar oplossingen die zich snel laten opschalen zodat in 2030 het VN-doel gehaald kan worden voor universele toegang tot schoon drinkwater en sanitatie voor iedereen. Wereldwijd groeit de belangstelling voor ‘nature-based solutions’ omdat die relatief goedkoop zijn en vaak een meerwaarde hebben in gebieden waar de waterproblemen het grootst zijn.  Zo heeft het vergroten van bergingscapaciteit voor kwalitatief goed zoetwater in waterrijke gebieden (wetlands) als voordeel dat ook de lokale visserij daar van kan profiteren.

Digitale transformatie

Volgens de RAI Amsterdam trok de Aquatech beurs 10 procent meer bezoekers dan in 2017. Uit 147 verschillende landen kwamen 22.614 bezoekers kijken naar de nieuwste watertechnieken voor het behandelen van water. Nieuw was een congres over de snelle opmars van de procesautomatisering  bij de productie van drinkwater en het zuiveren van afvalwater. In het Deense Aarhuis draait al een volledig geautomatiseerde rwzi die – naast het voldoen aan de lozingseisen – zo gestuurd wordt dat de installatie meer energie oplevert dan die verbruikt. Het Singaporese waterbedrijf PUB maakte bekend over zeven jaar een nieuwe waterzuivering klaar te willen hebben die geen operator meer nodig heeft en helemaal wordt aangestuurd door kunstmatige intelligentie.

Hieronder een serie foto’s van markante gebeurtenissen tijdens de AIWW. (fotobronnen: RAI Amsterdam/Floris Heuer, Netherlands Water Partnership/Guus Schoonewille en Jac van Tuijn)

Efficiënter watergebruik in andere sectoren

Paneldiscussie met onder meer dijkgraaf Gerhard van der Top van waterschap Amstel, Gooi en Vecht over de noodzaak van de watersector om de dialoog aan te gaan met andere sectoren die veel water gebruiken, zoals de landbouw en de energiesector en sectoren die veel profijt hebben van goed drinkwater en sanitatie zoals de gezondheidszorg.

Complexe waterproblemen

Ook op de conferentie van de Amsterdam International Wagter Week benadrukte watergezant Henk Ovink (rechts) nog een keer dat er geen pasklare oplossingen zijn voor de waterproblemen in de wereld. De omstandigheden zijn overal anders en oplossingen vragen om lokaal maatwerk. De water week is daarom vooral bedoeld om de deelnemers te inspireren en met goede ideeën naar huis te laten gaan.

Sarphati Award

De Sarphati Award ging dit jaar postuum naar de Indiase ‘toiletman’ Jockin Arputham voor zijn levenslange inzet voor de bouw van toiletten in sloppenwijken. De prijs werd in ontvangst genomen door twee medewerksters van de Slum Dwellers International, een stichting die door Arputhan is opgericht en zijn werk nu voortzet. Kenmerkend voor zijn sanitatieprojecten was de betrokkenheid van de bewoners van de sloppenwijken. Arputham is in oktober 2018 overleden.

Nederland paviljoen

Dit jaar was het Nederland paviljoen op de Aquatech vakbeurs groter dan ooit. Meer dan 35 Nederlandse watertechnologiebedrijven toonden er hun nieuwste producten en diensten. De oranje loper markeerde de Innovatiestraat die dwars door het paviljoen liep.  Opvallend dit jaar was de aanwezigheid van andere watertechnologie hubs uit Amerika, Singapore, Zuid-Korea en Singapore.  Medewerkers pitchten hun hubs in het paviljoen en riepen Nederlandse water technologen om mee te doen aan hun onderzoeksprogramma’s en gebruik te maken van hun faciliteiten. Deze hubs maken, samen met de Watercampus Leeuwarden, deel uit van de Global Water Tech Hub Alliance (GWTHA) die vorig jaar in Leeuwarden is gelanceerd.

Amsterdam Agreements

Tijdens de AIWW zijn vijf nieuwe Amsterdam Agreements getekend. Het gaat om bijzondere allianties die zich verplichten om samen een vernieuwd project te realiseren en op de volgende AIWW over de voortgang te rapporteren. Hier tekenen directeur Roelof Kruize van Waternet en Pam Elardo van Department of Environmental Protection (DEP) van New York City, zo’n overeenkomst. Beide partijen willen de komende jaren de banden aanhalen en op specifieke thema’s kennis gaan uitwisselen.

Internationale delegaties

Veel handelsdelegaties die aanwezig waren op de AIWW-conferentie brachten ook een bezoek aan de Aquatech vakbeurs. Zo ook een delegatie uit het Midden-Oosten die op de stand van Nijhuis Industries werd ontvangen door MENA-directeur Mohamed Safi van Nijhuis die hier vertelt over een waterzuivering bij een Pools bedrijf in de kippenverwerking. Voor deze gelegenheid had Safi zich in een Arabisch gewaad gekleed.

Aquatech Innovation Awards

Traditioneel wordt aan de exposanten op de vakbeurs de Aquatech Innovation Awards uitgereikt. De overall prijs ging naar de Kaumera Nereda gom dat geëxtraheerd wordt uit de slibkorrels van de Nereda waterzuivering. In de categorie ‘Not yet to the market’ ging een eervolle vermelding naar Xylem met deze PipeDiver Laser, een nieuwe variant van hun leidinginspectie apparaat PipeDiver.

Drones

Ook drones doen hun intrede in de watersector. Het bedrijf Sky Tools liet in een kooi zien hoe ze met hun speciaal ontwikkelde indoor-drone door een buis kunnen vliegen. Deze drone in afgelopen zomer door Van der Velde Rioleringsbeheer ingezet bij de inspectie van een moerriool.

Wetskills Challenge

Winnaars van de Wetskills challenge was een team van jonge water professionals die twee weken heeft gewerkt aan een oplossing voor bodemdaling in een veenweide gebied. Het Nederlands-Zuid Afrikaanse team bedacht een monitoringsysteem om te komen tot een optimaal bodembeheer met zo min mogelijk veenoxidatie en toch een laag waterpeil. Het winnende team werd tijdens de afsluiting van de AIWW-conferentie bekend gemaakt door watergezant Henk Ovink.