Agrariër krijgt subsidie voor inrichting voormalig baggerdepot als piekwaterberging

Agrariër Harold Vlooswijk uit Papekop heeft een voormalig baggerdepot op zijn perceel in Papekop ingericht als piekwaterberging. Er is ruimte voor 3.000 m3 water.

Met het overhalen van een hendel zetten agrariër Harold Vlooswijk uit Papekop en hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 18 oktober de pomp in werking die water gaat bergen op een perceel grasland in Papekop. De Agrarische Natuurvereniging (ANV) Lange Ruige Weide en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben hiervoor samen een ‘blauwe dienst’ ontwikkeld. Deze dienst houdt in dat de agrariër bij hevige regenval tijdelijk water op zijn land bergt om wateroverlast te voorkomen.

Voorkomen wateroverlast
De verwachting is dat de berging 1 tot 2 keer per 10 jaar nodig is voor de duur van ongeveer een week. De overige tijd is het perceel in gebruik als grasland. Er kan ruim 3.000 m3 water geborgen worden. Bij hevige regenval krijgt de agrariër een sms van het waterschap en kan hij het water met een grote pomp op zijn land pompen. Als de overlast in de polder voorbij is, loopt de berging onder vrij verval leeg. Het waterschap monitort het effect van de maatregel om onder meer te zien hoe het bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast. De ANV en het waterschap hopen dat deze manier van water bergen ook andere agrariërs in de Lopikerwaard en het Oude Rijngebied inspireert.

Lees hier het persbericht