Per 1 februari 2021 treedt Agnes Maenhout terug als directeur van Wateropleidingen. Zij begon in 1996 bij Wateropleidingen en was in deze bijna 25 jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 400 cursustitels en de persoonlijke ontwikkeling van meer dan 50.000 cursisten.

Maenhout is tevens directeur bij de World Water Academy, een instituut gericht op het internationaal opleiden van professionals. “Met mijn pensioendatum in zicht zal ik als director World Water Academy enkele projecten afronden en mijn opvolger op weg helpen”, verklaart Maenhout.