Polder 2C’s | 7-9 maart

Antwerpen

Afsluitende conferentie van het internationale onderzoeksproject Polder2C’s naar dijksterkte met de vele destructieve testen op de Scheldedijk bij Antwerpen.

Wereldwaterdag | 22 maart

wereldwijd

Themadag van de Verenigde Naties waarbij aandacht wordt gevraagd door schoon en voldoende water. Thema dit jaar is: Towards the UN 2023 Water Conference: The One Year Mark.

UN Water Conference 2023 | 22- 24 maart

New York

Internationale conferentie, onder auspiciën van de Verenigde Naties georganiseerd door Nederland en Tajikistan over het halen van de UN Sustainable Development Goal #6 in 2030 met schoon water en saniatie […]

Bouwen in water | 8 juni

Neeltje Jans

Symposium over mogelijke grootschalige waterbouwkundige oplossingen voor de Zeeuwse kust en Westerschelde, zoals de aanleg van een energie-eiland en een kering in de Westerschelde. (dit symposium was aanvankelijk aangekondigd voor […]