Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Emissie Symposium Water | 9 april 2020 | VERPLAATST

9 april 2020 | 09:30 - 16:30

Gezien de huidige situatie betreffende het coronavirus heeft de organisatie besloten om het emissiesymposium van 9 april te verplaatsen.

De nieuwe datum wordt dinsdag 6 oktober.

Het nieuwe, wellicht aangepaste programma wordt eind juni bekend gemaakt.

Op 9 april 2020 zou het jaarlijkse Emissie Symposium Water plaatsvinden, georganiseerd door Rijkswaterstaat WVL, Ministerie van IenM en Deltares. Het symposium geeft een overzicht van recente ontwikkelingen en projecten met betrekking tot emissies naar het oppervlaktewater.

PROGRAMMA:

09.30 Inloop, koffie/thee en inschrijving workshops

10.00 Opening en welkom

10.15 Nieuwe ontwikkelingen en cijfers in de EmissieRegistratie Erwin Roex (Deltares) De afgelopen jaren zijn bij een aantal emissiebronnen verbeteringen in de manier van berekenen uitgevoerd. Tijd voor een update! In deze presentatie worden in een vogelvlucht de belangrijkste wijzigingen gepresenteerd en worden de gevolgen voor de EmissieRegistratie besproken. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de rest van het programma.

10.45 Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd Aaldrik Tiktak (PBL) Op 26 juni 2019 verscheen de tussenevaluatie van het gewasbeschermingsbeleid. De hoofdconclusie uit de evaluatie is dat er de afgelopen 5 jaar veel winst is geboekt, maar dat veel van de door de overheid gestelde doelen – waaronder die voor waterkwaliteit – niet zijn gehaald. Over de laatste boodschap is na de publicatie veel te doen geweest. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten van de tussenevaluatie, de controverse die hierover is ontstaan en communicatie rondom dit soort gevoelige projecten.

11.15 Pauze

11.40 RWS Pilot bezien lozingsvergunningen Rob Berbee (RWS) Waarom is eigenlijk deze pilot uitgevoerd? Hoe is dat georganiseerd en wie waren erbij betrokken? Voldeed RWS aan de wettelijke randvoorwaarden voor het bezien van vergunningen en waren die vergunningen wel up to date? Kwamen er zeer zorgwekkende of opkomende stoffen boven water? Tijdens de presentatie zullen antwoorden op deze vragen worden gegeven.

12.10 Nationale Analyse waterkwaliteit Frank van Gaalen (PBL) Uiterlijk half april wordt het eindrapport van de Nationale analyse waterkwaliteit gepubliceerd. In deze presentatie geven we een overzicht van de invulling en resultaten van de Nationale Analyse, waaronder de berekening met het Nationaal Watermodel van het effect van een aantal maatregelpakketten op nutriënten en biologie in het oppervlaktewater. Deze maatregelpakketten zijn ingevuld door de waterbeheerders en vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. We laten zien welk KRW-doelbereik de pakketten opleveren, in welke mate dit regionaal verschilt, en welke kansrijke handelingsopties er zijn om het doelbereik te vergroten.

12.40 Lunch

13.30 Workshops (zie volgende bladzijde)

15.45 Plenaire terugmelding workshops

16.00 Borrel

Gegevens

Datum:
9 april 2020
Tijd:
09:30 - 16:30
Site:
https://emissie-symposium-water.surveytalent.com/survey/emissie-symposium-water-2020