Afvalwatertechniek al drie jaar succesvol in bedrijf in Marokko

Met de biologische afvalwaterbehandelingsinstallatie dienen de, voor het gezuiverde water, door de Marokkaanse overheid geëiste lozingsnormen worden behaald.  Daarbij dient ook de geur emissie te worden tegengegaan omdat het bedrijf in de nabije omgeving van een woonwijk gesitueerd is. 

Bij beide vestigingen werd een meertraps biologische afvalwaterbehandelingsinstallatie gerealiseerd, waarbij het afvalwater anaeroob met het Biomar ASBx proces en aeroob met het Biomar OBR proces wordt gezuiverd. Sinds 2012 wordt er bij de vestiging in Tanger 700 m³ afvalwater per dag en bij de vestiging in Oujda 800 m3 afvalwater per dag gezuiverd. 
Een extra voordeel voor de klant is de productie van het bij de biologische zuivering vrijkomende biogas. Er wordt een energieopbrengst van meer dan 3.500 KW per dag gerealiseerd. Het verbruik primaire energie wordt hierdoor aanzienlijk gereduceerd. 


Compacte meertraps biologische Biomar afvalwaterbehandelingsinstallatie met biogasopwekking voor ABC Atlas Bottling in Marokko.

(Persbericht Envirochemie, januari 2016)