Afvalwaterketensymposium 2017

Tijdens het symposium brengen Stowa en Rioned u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied.
Dat gebeurt aan de hand van vier thema’s: data voor doelmatig werken, klimaatmitigatie in de afvalwaterketen, waterkwaliteit en circulaire economie. Ieder thema wordt uitgediept via een aantal onderwerpen.