Aftrap samenwerking opleidingsplan uitvoering Nieuwe Normering Waterveiligheid

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen van kracht. Deze normering is gebaseerd op een overstromingsrisicobenadering. Er wordt rekening gehouden met kansen op een overstroming en de gevolgen daarvan voor een dijktraject. De invoering van de nieuwe veiligheidsnormen heeft grote gevolgen voor de manier waarop waterkeringbeheerders hun keringen beoordelen, ontwerpen, verbeteren en onderhouden en vraagt om extra educatie.

Voorbereiden Waterkeringbeheerders
Het opleidingsprogramma is onderdeel van de implementatie van de nieuwe veiligheidsnormering. De keringbeheerders en de markt moeten leren omgaan met de nieuwe beoordeling en het wettelijk beoordelingsinstrumentarium WBI. Het opleidingsprogramma telt nu veertien verschillende cursussen van 1 tot 3 dagen. Een deel van de cursussen is als pilot georganiseerd in najaar 2016. Veel cursussen behandelen onderderlen van het door Deltares en Rijkswaterstaat ontwikkelde wettelijk beoordelingsinstrumentarium nieuwe veiligheidsnormen WBI. De eerste drie cursussen zijn intussen van start gegaan in Utrecht.

Taakverdeling
HKV Lijn in water brengt expertise in voor de inhoud van het lesmateriaal. Het adviesbureau draagt bij aan de ontwikkeling en de review van het cursusmateriaal en levert docenten voor diverse cursussen. Wateropleidingen heeft de leiding in de ontwikkeling en herziening van de cursussen. PAO Techniek en Management ontwikkelt het lesmateriaal voor het hbo. Wateropleidingen en PAO techniek en Management zijn samen verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de cursussen.