In delen van Limburg is het beregenen van weilanden vanaf 18 juni verboden. (foto: Wikimedia Commons).

Vanaf maandag 18 juni is het in Noord- en Midden-Limburg verboden om water uit beken en rivieren te halen om akkers en weilanden te beregenen. Waterschap Limburg stelt de maatregel in omdat het erg droog is. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is of uiterlijk tot 1 oktober 2018.

In Zuid-Limburg is de afgelopen weken op verschillende locaties juist veel wateroverlast geweest. Daar geldt het verbod niet. In het noorden en midden van de provincie daalde het waterpeil juist flink. Dat komt volgens het waterschap door een langere periode van warmte en droogte. “Dit soort extreme weersituaties gaan we in de toekomst steeds vaker zien door het veranderende klimaat”, stelt Har Frenken van Waterschap Limburg in een persbericht op de website.

Uitzonderingen
Met het beregeningsverbod moet een verdere daling van het waterpeil voorkomen worden en zo zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer. Het verbod geldt niet voor beken in Noord- en Midden-Limburg die altijd voldoende afvoer hebben. Het gaat dan onder meer om de Niers, de Swalm en de Heukelomsebeek. Ook kapitaalintensieve bedrijven hoeven niet aan het verbod te voldoen.

Overige maatregelen
Het waterschap houdt de komende tijd het water vast in de beken door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Door de droogte gaat ook vaak de waterkwaliteit achteruit. Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor vissterfte kan ontstaan. Doordat concentraties van opgeloste voedingsstoffen en bacteriën toenemen, komen blauwalg en botulisme vaker voor.

Geen uitzondering

Het instellen van een beregeningsverbod is in Limburg overigens geen uitzondering. De afgelopen jaren is er vaker sprake geweest van een periode waarin beregenen niet was toegestaan.