Het Afsluitdijk Wadden Center wordt uitgepakt. (foto: Twitter).

Het nieuwe Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand stond er donderdag 22 maart knap bij. Het gebouw was feestelijk ingepakt met een enorme, rode strik. Aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Friesland de schone taak om die strik door te knippen en het gebouw officieel te openen. Een taak die beide bewindslieden vol verve uitvoerden.

Het Afsluitdijk Wadden Center verwacht jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers te ontvangen. “De interactieve tentoonstelling neemt bezoekers mee in de geschiedenis en de toekomst van de Afsluitdijk, een van de iconen onder de Nederlandse waterwerken. Een inspirerende en leerzame plek voor jong en oud”, stelde minister Van Nieuwenhuizen. Volgens gedeputeerde Kielstra geeft het centrum niet alleen een impuls aan de nationale economie, maar ook aan de regionale economie aan beide zijden van de dijk. “En dat wordt nog beter als in de komende jaren ook de andere geplande projecten van De Nieuwe Afsluitdijk in uitvoering komen.”

Versterking Afsluitdijk
Hij doelt daarmee op de versterking van de Afsluitdijk. Die versterking gaat onder meer samen met het realiseren van een vispassage, projecten voor duurzame energie en projecten die de dijk aantrekkelijker maken voor recreanten en toeristen. In totaal is met het hele project 1,2 miljard euro gemoeid. Deze maand gunde Rijkswaterstaat het project versterking van de Afsluitdijk definitief aan consortium Levvel. Dit consortium wordt gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group), BAM (in samenwerking met PGGM) en Rebel. De werkzaamheden zullen in de loop van 2018 starten.

Culturele hoofdstad
Voorafgaand aan de opening van het Afsluitdijk Wadden Center zong Iris Kroes samen met brassband De Bazuin uit Oenkerk het lied ‘Surrounded by Water’. Dit tweetalige lied is gecomponeerd omdat het Friese Leeuwarden dit jaar culturele hoofdstad van Europa is. De Afsluitdijk fungeert dan als het ware voor een oprijlaan naar de Europese hoofdstad. Dankzij het lichtproject van Daan Roosegaarde zal de entree voor veel internationale bezoekers onvergetelijk zijn.

Zuiderzeewet
Naast de opening van de het Wadden Center werd ook het jubileum van 100 jaar Zuiderzeewet ingeluid. Gedeputeerde Michiel Rijsberman van provincie Flevoland overhandigde aan gedeputeerde Kielstra een replica van de vlag die in 1932 gebruikt is bij het dichten van het laatste gat in de Afsluitdijk. Zonder de Zuiderzeewet zou de Afsluitdijk er nooit zijn gekomen. Hoogleraar Bas Jonkman integrale waterbouwkunde stelt in een artikel in de Telegraaf dat de aanleg van de Afsluitdijk nu niet meer zou kunnen omdat het milieu een veel grotere rol speelt bij waterbouwkundige ingrepen.

Financiering
Het Afsluitdijk Wadden center is grotendeels gefinancierd door de Provincie Fryslân. Daarnaast waren er financiële bijdragen van het Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, Nationale Postcode Loterij en de exploitanten. Het gebouw is gerealiseerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma, GEAR Architecten en ITBB.