Hoogleraar hydrologie Huub Savenije van de faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen (CiTG) nam vrijdag 28 september definitief afscheid van de TU Delft. Savenije deed vanaf 1978 wereldwijd onderzoek naar de indringing van zout zeewater in open riviermondingen en speelde een belangrijke rol in de internationale onderzoekswereld.

Savenije vindt het mooi geweest, vertelt hij in een openhartig interview met platform Delta van de TU Delft. Hij is per 1 oktober definitief gestopt. “Ik ben al twee jaar bezig de boel af te ronden en ik kan er nu goed mee stoppen. Ik heb nog een paar promovendi die ik netjes afmaak. Maar ik ga niet als oude vent voorop blijven lopen. Het is mooi geweest”, zegt hij in het Delta-interview.

Loopbaan in een notendop
Prof. dr. ir. Huub Savenije was sinds 1998 hoogleraar hydrologie bij de Faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen, waar hij de onderzoeksgroep waterhuishouding leidde. Hij studeerde in 1977 af aan de TU Delft, werkte in Afrika en Azië en keerde in 1990 terug in Delft voor zijn promotie (1992). Twee jaar later werd hij benoemd als hoogleraar bij Unesco-IHE in Delft, en in 1998 als hoogleraar aan de TU. Hij was hoofredacteur van het vakblad Hydrology and Earth System Sciences (HESS) dat in 2005 open-access werd. Vorig jaar kende de American Geophysical Union (AGU) hem de International Award toe voor zijn bijdragen aan het vakgebied én de inzet van wetenschap ten bate van ontwikkelingslanden. Savenije wordt opgevolgd door dr.ir. Hessel Winsemius, afkomstig van Deltares.