Een van de zuiveringsinstallaties van AGV: rwzi Westpoort (foto: AGV)

Een claim van waterschap Amstel, Gooi en Vecht van 10 miljoen euro op het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) is van tafel. AEB gaat het tijdens de afvalcrisis van 2019 opgeslagen rioolslib van het waterschap alsnog verbranden. “Nu richten we de blik weer op de toekomst voor een duurzame verwerking van ons slib, met terugwinning van grondstoffen en energie” ,zegt Sander Mager, dagelijks bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het Amsterdams Afval Energie Bedrijf (AEB) nam begin juli 2019 vier van de zes verbrandingslijnen uit bedrijf omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Door grote financiële problemen was te veel bezuinigd op de onderhoudskosten. AEB rondde een verbeterprogramma van enkele maanden af. Dat richtte op het wegwerken van achterstallig onderhoud, en het verbeteren van processen, werkwijzen en cultuur.

Alternatief plan

Het waterschap kwam met een alternatief plan om het slib in Groot-Brittannië te verwerken. De kosten inclusief de opslag en het transport werden geschat op 10 miljoen euro. Daarvoor werd een claim op AEB gelegd, meldt Het Parool. Deze oplossing had bovendien het nadeel dat veel meer broeikasgassen zouden vrijkomen. In Groot-Brittannië zou het over akkers uitgereden worden.

Energie opwekken

Zover is het niet gekomen. Toen de afvalovens weer in bedrijf kwamen kon AEB ook het slib weer verbranden. Ten opzichte van het storten op Britse akkers heeft dit bovendien het voordeel dat er energie mee wordt opgewekt. Met het waterschap heeft AEB nu overeenstemming bereikt over het restant van het in Terneuzen opgeslagen slib. Daar ligt nog zo’n 4000 ton. Ook die zal in Amsterdam met het afval worden verbrand bij AEB, voor 1 augustus van dit jaar. Ook neemt AEB de schade en de kosten voor zijn rekening van het vervoer en de opslag van het slib.

Claim van tafel

Daarmee is de claim van 10 miljoen van tafel. Over de hoogte van de kosten die AEB op zich neemt doen het waterschap en AEB geen mededelingen. Wel staat vast dat het nog steeds gaat om een miljoenenbedrag, al valt het lager uit dan 10 miljoen.

Het waterschap is blij met het akkoord. “Bijna 2 jaar na de start van de slibcrisis die ontstond door het stopzetten van de verbrandingslijnen van het AEB Amsterdam hebben we de resterende problemen samen op kunnen lossen. Ons in Terneuzen opgeslagen rioolslib wordt alsnog door AEB verwerkt, waardoor het niet geëxporteerd hoeft te worden naar Engeland”, zegt Sander Mager van het waterschap. “En het AEB vergoedt de kosten waarmee het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht geconfronteerd werd door deze slibcrisis. Nu richten we de blik weer op de toekomst voor een duurzame verwerking van ons slib, met terugwinning van grondstoffen en energie.”

Nieuwe slibdrooginstallatie

Vanaf 2023 laat het waterschap het slib verwerken bij een nieuwe slibdrooginstallatie van afvalverwerker HVC in Alkmaar. De droge stof die overblijft kan worden gebruikt als biobrandstof of als grondstof voor fosfaat, dus kunstmest. Wel zorgt deze oplossing voor meer transport dan verbranding bij AEB, dat op Westpoort direct naast de rioolwaterzuivering van Amstel, Gooi en Vecht zit.