Brabant klimaatbestendig maken
Brabant kampt de laatste jaren met ernstige droogte. (foto: Esther Rasenberg).

Een onafhankelijke adviescommissie droogte onder leiding van voormalig IenW-minister Melanie Maas Geesteranus zal medio 2022 advies uitbrengen over klimaatadaptatie in Brabant. Het advies van de commissie spitst zich toe op het lange termijn perspectief voor de Brabantse samenleving. Daarnaast zal aandacht worden gevraagd voor de droogteproblematiek bij het Kabinet.

De Brabantse grondwaterpartners kijken met belangstelling uit naar de bevindingen van de onafhankelijk commissie. De droogteproblematiek in Brabant is groot en de Brabantse waterschappen, ZLTO, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Milieu Federatie, Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, Evides, Vereniging Industrie Water, Federatie Particulier Grondbezit en de gemeenten zullen samen met oplossingen moeten komen.

Brabant klimaatbestendig maken

In Brabant heeft de verdroging heeft grote impact op landbouw, natuur, bedrijven en inwoners. Over de gevolgen voor natuur en landbouw is al veel bekend, maar de hittestress en droogte zal ook in de bebouwde omgeving een steeds grotere invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving van alle Brabanders. Lukt het om openbaar groen te behouden in droge zomers, ondervindt de voedselproductie hinder, gaan er meer bosbranden optreden en vallen beeksystemen vaker droog?

Samenstelling adviescommissie

De onafhankelijke adviescommissie droogte bestaat naast Melanie Maas uit Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares , Floris Alkemade, architect en voormalig Rijksbouwmeester, Pieter Tops, bestuurskundige en bijzonder hoogleraar Data Science en ondermijning bij JADS in Den Bosch, Marijke Huysmans, hoofddocent grondwater Vrije Universiteit Brussel, Theo Koekkoek, ondernemer en commissaris bij o.a. VION, Efteling en Cosun.

 

Meer nieuws uit de watersector