Ad van Wijk benoemd tot KWR Honorary Fellow

Waterstofpionier en duurzame energieondernemer prof. dr. Ad van Wijk is 11 maart om zijn grote verdienste voor KWR benoemd tot Honorary Fellow 2018. KWR verleent Van Wijk dit Honorary Fellowship om zijn grote verdienste voor KWR te eren en te waarderen. Zo was Van Wijk niet alleen de inspirator achter de researchlijn rondom water en energie bij KWR, maar heeft hij deze bovendien helpen opzetten. Daarnaast is hij de geestelijke vader van het project Power to X, een concept voor lokale inzet en opslag van duurzame energie en (hemel)water. Zijn pionierswerk leidde tot verschillende uitgaven, met name het boek Solar Power to the People, dat hij schreef met coauteurs van KWR en Allied Waters. Ook dacht Van Wijk mee in de voorbereidingen van het BTO-WiCE programma rondom het thema Energie en Water.