Ad van Wensen stopt als directeur Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek


Ad van Wensen     Dick de Jong

Ad van Wensen stopt als directeur Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek 

Ad van Wensen treedt terug als directeur van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek KCAF. Op dinsdag 25 februari is hij benoemd met een koninklijke onderscheiding tot ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten op het gebied van de funderingsproblematiek.
Ad van Wensen trekt zich om leeftijds- en gezondheidsredenen terug als directeur, maar blijft als bestuurslid Consumentenbelangen actief bij het KCAF. Het nieuwe bestuur heeft hem tevens benoemd tot erevoorzitter. Voormalig KCAF-penningmeester Dick de Jong wordt de nieuwe directeur van KCAF. 
Het KCAF heeft in de afgelopen jaren een structurele plek verworven in de kennisdeling en voorlichting over de aanpak van funderingsproblematiek. Deze positie is mede te danken aan de enorme inspanningen die Ad van Wensen zich in het afgelopen decennium heeft getroost om funderingsproblematiek en de aanpak daarvan lokaal en landelijk op de kaart te zetten. 

Vorige week ontving het KCAF van minister Blok van Wonen en Rijksdienst nogmaals 125.000 euro om de kennis over het voorkomen, herstellen en financieren van funderingsproblemen verder te verspreiden.