Ad van Wensen (69) overleden


Ad van Wensen

Ad van Wensen (69) overleden
De grondlegger van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) Ad van Wensen is zondag 27 april overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Van Wensen zette de problematiek van paalrot in Nederland op de kaart. Twee maanden geleden legde Van Wensen zijn functie als directeur van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek KCAF neer. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten op het gebied van de funderingsproblematiek. 
De redactie van WaterForum sprak de afgelopen jaren geregeld met Van Wensen over de funderingsproblematiek. Hij was van mening dat waterschappen ‘wateronderlast’ moeten melden en dat zij huiseigenaren moeten waarschuwen voor de rampzalige gevolgen het droogvallen van funderingspalen.