Acht gegadigden voor bodemsanering Chemie-Pack

De totale kosten van de bodemsanering van Chemie-Pack zijn geraamd op 38,2 miljoen euro. De kosten voor sanering van de ondergrond zijn daar bij inbegrepen. Woordvoerder Jean-Louis Kop van de provincie Noord-Brabant: “Het resultaat van de aanbesteding bepaalt natuurlijk de hoogte van de kosten van de sanering van de ondergrond”.

Veel bekende namen hebben interesse getoond. Zes partijen hebben zich in combinatie aangeboden, zoals Heetjans Wegen en Bosuil bijvoorbeeld en Ballast Nedam, Grondwater Technologie en NTP-infra. Bam Milieu en Arcadis zijn de twee bedrijven die zich solo hebben aangemeld.  
Sanering vliegvelden
Arcadis zegt de klus prima alleen te kunnen doen. “In de Verenigde Staten werken we aan de sanering van complete vliegvelden en voormalig chemische terreinen. We hebben een enorme expertise opgebouwd als het gaat om innovatieve saneringsmethoden”, aldus woordvoerder Tim Preger. Het betekent echter dat niet dat het bedrijf het helemaal wil gaan doen. “We huren zo nodig onderaannemers in, bijvoorbeeld als het nodig is om grond af- en aan te voeren. Maar in dit geval hebben we ervoor gekozen om niet in een consortium te gaan met anderen. We willen ons niet op voorhand al verbinden aan andere partijen. Daarbij komt dat we in Europa ook al een flinke tak hebben die dit soort saneringen kan doen.” Aan welke slimme oplossing Arcadis denkt, daar wil het bedrijf nog niet op vooruitlopen: “Eerst maar eens zien of we de klus binnenhalen”, vindt Tim Preger. 
Andere gevraagde partijen vinden het nog te vroeg om er iets over te zeggen. “Het betreft hier een preselectie waarin de aanbestedende een aantal algemene vragen stelt, zoals omzetgegevens etc., en feitelijks niets projectinhoudelijk vraagt. Na de nieuwe selectie worden de vragen ook wat specifieker”, zegt Glenn Metselaar van Dura Vermeer.   
Onder- en bovengrond apart
De aanbesteding is een uitwerking van het Saneringsprogramma van de provincie Noord-Brabant. Daarin is gekozen om de sanering op te splitsen in twee afzonderlijke projecten; namelijk van die van de bovengrond en de ondergrond. Dat is volgens de provincie “vanwege de aard van de verontreiniging, de complexiteit van de aanpak van de ondergrond en de gewenste samenwerkingsvorm met de toekomstige saneerder”. De ondergrond is het deel van de bodem dat verzadigd is met grondwater en aan de onderzijde op 3 meter wordt afgeschermd door een afsluitende kleilaag.
Verspreidingsrisico’s
In de ondergrond; grond en grondwater, spelen voornamelijk verspreidingsrisico’s een rol. “De aanpak van de cocktail van vooral mobiele verontreinigingen in de ondergrond moet leiden tot een kwaliteit van grond en grondwater die het gewenste gebruik van de locatie als industrieterrein weer mogelijk maakt en de risico’s van de verspreiding naar de omgeving en de nazorg zoveel mogelijk beperkt”, zegt Jean-Louis Kop van de provincie. Dit wordt als een ‘stabiele milieuhygiënische acceptabele eindsituatie’ beschouwd. De ondergrond, oftewel de verzadigde zone (grondwater), betreft de bodem tot op de kleilaag (traject van circa 0,7-3,0 m–mv).
Dialoogrondes
De drie partijen die overblijven, krijgen tijd voor een ontwerp- en onderzoeksperiode. Zij kunnen daarin informatie verzamelen om uiteindelijk een ontwerp en aanbieding te doen voor een slimme en efficiënte saneringsoplossing. Op basis van een aantal ‘dialoogrondes’ moet de ontwerpcompetitie eind 2014 leiden tot een uitvoeringsopdracht voor één van die drie. De aanbesteding, waarop ook de Selectieleidraad is te vinden, verloopt via www.tenderned.nl: Bodemsanering ondergrond Chemie-Pack te Moerdijk. 
Sanering bovengrond
De uitvoering van de sanering van de bovengrond (het traject tot circa 0,7 m–mv) is voor dit jaar gepland. De bedoeling is dat dat onderdeel dit jaar ook klaar komt.  De provincie besteedt dat project apart aan. Denk aan het verwijderen van de vloeren, funderingen en riolering, maar ook het ontgraven van de verontreinigde grond boven grondwaterstand.
Chemie-Pack werd begin 2011 verwoest door een enorme brand. Het van oorsprong Nederlands bedrijf op het industrieterrein van Moerdijk mengde en verpakte chemicaliën.  Door de brand raakten water en grond ernstig vervuild. Sinds de brand zijn er al verschillende onderzoeken uitgevoerd. Ook is er een beheerssysteem in bedrijf genomen om verontreinigd grondwater te onttrekken en daarmee verdere verspreiding van verontreinigd grondwater naar het oppervlaktewater en het nog schone omliggende grondwaterpakket te voorkomen. Een waterzuivering verwerkt het verontreinigd grondwater. De installatie verwijdert ongeveer 80% van de verontreiniging en functioneert volgens de provincie stabiel. 
In aanloop naar deze aanbesteding was er vorig zomer een marktontmoeting waarin bedrijven meedachten op uitnodiging van de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat over een definitief saneringsprogramma.