Twee academische benoemingen voor Arjen van Nieuwenhuijzen

Dr. ir. Arjen van Nieuwenhuijzen, expert op het gebied van herwinbare energie, water en grondstoffen bij Witteveen+Bos, is per 1 september 2018 benoemd tot eerste Industry based Hoofdonderzoeker bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute). Hij zal zich daar bezighouden met Circular Urban Resources. Bovendien is Van Nieuwenhuijzen benoemd tot ‘Buitengewoon UHD Circulaire Grondstoffen in de Stad’ aan Wageningen Universiteit & Research.

“Met de benoeming van Arjen van Nieuwenhuijzen willen we de samenwerking op het gebied van Circular Urban Resources vergroten en onze academische instellingen een impuls geven met toegepast onderzoek en ontwerpkennis”, zegt Arjan van Timmeren, wetenschappelijk directeur van AMS Institute. “In nauwe samenwerking met onze universitaire PI’s zal Arjen bijdragen aan het vertalen van onderzoek en ontwikkeling van innovatieve concepten naar toepasbare en functionele oplossingen voor de stad Amsterdam en steden wereldwijd. Met zijn expertise in Resources Recovery en nauwe banden met Wageningen University & Research, de Technische Universiteit Delft en de gemeente Amsterdam lag het voor de hand om Arjen aan te stellen als onze eerste Industry based Hoofdonderzoeker.”

‘Bedrijfsleven, overheid en wetenschap verbinden’
Van Nieuwenhuijzen zegt uit te kijken naar zijn nieuwe rol: “Ik ben zeer gemotiveerd om het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld actief te verbinden en op één lijn te brengen. De samenwerkingen tot nu toe zijn veelbelovend. Zoals in het ReCirc Singapore Program en het NWO-project WaterNexus, onderzoeken, ontwikkelen, engineeren en leveren we met vereende krachten toekomstige circulaire oplossingen voor Nederland, in het bijzonder de Metropoolregio Amsterdam, en Zuidoost-Azië, gericht op water, afval en voedselsystemen. Mijn ambitie is om algemene kennis en expertise te ontwikkelen en meer impact te creëren met onze resource recovery-oplossingen voor uitdagingen in de stedelijke omgeving.”

Meer dan twintig jaar professionele ervaring
Van Nieuwenhuijzen studeerde in 1996 af in de Sanitair Ingenieurswetenschappen aan de Faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. In 2001 promoveerde hij aan de TU Delft op het gebied van de fysisch-chemische voorbehandeling van afvalwater in de context van duurzame ontwikkeling. Zijn expertise richt zich op geavanceerde waterzuiveringstechnologie en slib- en reststoffenbehandeling voor waterhergebruik, duurzame energieproductie en terugwinning van grondstoffen. Arjen van Nieuwenhuijzen heeft meer dan twintig jaar professionele ervaring in onderzoek en ontwikkeling, ontwerp en engineering en business development.