Aboutaleb opent hergebruikproject RINEW

RINEW staat voor Rotterdam Innovative Nutrients Energy and Watermanagement en levert een belangrijke bijdrage aan het sluiten van de waterketen. Hoofddoel van RINEW is het op innovatieve en duurzame wijze sluiten van de (afval)waterkringloop door middel van hergebruik. Afvalwater is niet langer een afvalstof, maar een bron van grondstoffen.

Stadsboerderij
De onderzoeksinstallatie die vandaag aan de Marconistraat in Rotterdam West werd geopend, vloeit voort uit het in 2013 gestarte onderzoeksproject RINEW. Een eerste pilot vond plaats op de afvalwaterzuiveringslocatie Harnaschpolder in Den Hoorn. Hier is onderzocht hoe op innovatieve wijze nutrienten, energie en water – afkomstig uit afvalwater – kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt. Op het terrein van stadsboerderij Uit Je Eigen Stad krijgt dit nu een praktijktoepassing. In de onderzoeksinstallatie worden bruikbare stoffen, zoals schoon water, cellulose en fosfaat, gefilterd uit lokaal afvalwater. De stadsboerderij zet het teruggewonnen schone water in voor de eigen landbouw en visteelt.

Humuszuren
Naast het terugwinnen van grondstoffen wordt ook onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van deze stoffen. RINEW werkt hierin samen met andere studieprojecten in Nederland. Zo bekijkt RINEW of humuszuren uit stedelijk afvalwater zijn terug te winnen, om ze vervolgens in te zetten als bodemverbeteraar.

Tijdens de opening verlengen de samenwerkingspartners de intentieverklaring. In het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) verder aan de ontwikkeling van RINEW, om de toepassingsmogelijkheden te vergroten. M4H is onderdeel van het Rotterdam Innovation District. Hier worden vernieuwende producten bedacht en gemaakt.