Aboutaleb maakt in Zuid-Afrika reclame voor Rotterdamse aanpak wateroverlast

Op de conferentie van de C40, een alliantie van inmiddels 63 grote steden wereldwijd, delen bestuurders en deskundigen hun ervaringen met de bescherming van steden tegen steeds extremer weer. Aboutaleb was onder meer gastspreker tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse ambassade en SANEC (South African Netherlands Chamber of Commerce). “We willen allemaal wonen en werken in een aantrekkelijke omgeving waar we ons beschermd voelen. Met projecten als drijvend bouwen, waterpleinen en Stadshavens laat Rotterdam zien dat dit goed samen gaat. Bovendien profiteert het Rotterdamse en Nederlandse bedrijfsleven zakelijk van onze internationale voorbeeldfunctie”, aldus de Rotterdamse burgemeester. 
Seminar
 Van 3 tot en met 6 juni zijn deltasteden uit de hele wereld in Rotterdam bijeen om hun ervaringen met en oplossingen voor klimaatverandering en extreme weersituaties te delen tijdens het Connecting Delta Cities seminar. New York City presenteert zijn herstelplan ‘Sandy Initiative for Resilience and Recovery’ na superstorm Sandy, New Orleans deelt de lessen die zij succesvol hebben kunnen toepassen na de orkaan Katrina en Melbourne presenteert zijn strategie  over droogte en hitte. Daarnaast zijn ook Buenos Aires, Tokio, Dhaka Zuid, Los Angeles, Hong Kong, Kopenhagen, Londen, Vancouver, Changwon, Seattle, Shanghai, Johannesburg, Rio de Janeiro, Mumbai, Ho Chi Minh City en Jarkarta aanwezig. Rotterdam organiseert dit seminar in samenwerking met de C40. 
Boek
Het boek ‘Resilient Cities and Climate Adaptation Strategies’ neemt de lezer mee in de ervaringen om steden weerbaar te maken tegen toekomstige ontwikkelingen, zoals zeespiegelstijging. Het boek laat voor 13 wereldsteden zien, dat dit alleen kan door een goede samenwerking van bedrijven, wetenschappers en overheden. 
Het boek is vanuit deze gezamenlijkheid ook tot stand gekomen. Jeroen Aerts (VU, Amsterdam), Piet Dircke (ARCADIS) en Arnoud Molenaar (gemeente Rotterdam) hebben samen het initiatief genomen voor het derde boek dat het netwerk Connecting Delta Cities inmiddels heeft uitgebracht. Het eerste deel uit 2008 gaf vooral een beeld van de opgaven en uitdagingen waar deltasteden voor staan, gericht op awareness, in 2010 verkende deel twee de best practices, op een wetenschappelijke, analytische manier. Het derde deel is volgens de auteurs de logische opvolger met adapatatiestrategieën uit de hele wereld.