ABN-AMRO-rapport schetst vertekend beeld omzet natte waterbouw

ABN-AMRO publiceerde onlangs een sectorupdate over ontwikkelingen in de de gww-sector. Daarin stellen de economen dat de omzet van de natte waterbouw flink wegzakt na een aanzienlijke omzetgroei in voorgaande jaren. 
Volgens directeur Edwin Lokkerbol van de Vereniging van Waterbouwers is al vanaf 2014 bekend dat de overheid in de periode 2016-2019 300 miljoen euro minder investeert uit het Deltafonds.

Waterschappen investeren

 Daar komt bij dat de economen volgens hem zijn vergeten om de mogelijke omzet voor de natte waterbouw bij de waterschappen mee te nemen. “De waterschappen investeren de komende vier jaar vijf miljard euro, bleek in februari uit cijfers van het CBS Een gedeelte daarvan komt uit het Deltafonds, de rest uit de budgetten van de waterschappen zelf. Er gaat 2 miljard euro naar waterkeringen en 1,4 miljard euro naar gemalen en andere infrastructuur om de hoeveelheid en kwaliteit van het oppervlaktewater beheersbaar te houden”, weet Lokkerbol.