Abdij Koningshoeven gaat afvalwater zuiveren met planten

De abdij van Koningshoeven is de oudste en grootste trappistenbrouwerij van Nederland. De monniken hebben er tevens een brood- en banketbakkerij, een jam- en chocolademakerij, een kaasmakerij, een imkerij, een plantenkwekerij en een gastenhuis op het landgoed. Voor deze activiteiten gebruiken ze  veel water en komt er dus veel afvalwater vrij dat nu nog in het riool gaat.  Zo is voor de productie van een liter bier zes liter water nodig. Door middel van de Biomakerij kan het afval- en proceswater lokaal gezuiverd en hergebruikt worden als bijvoorbeeld spoel- en proceswater voor de brouwerij of irrigatiewater voor de plantenkwekerij. Naast de circulariteit is het voordeel dat deze vorm van zuiveren volgens de betrokken partijen nog maar de helft van de energie nodig heeft in vergelijking met een normale waterzuivering.

Botanische tuin

De Biomakerij is in feite een grote plantenkas, waarbij een mix van planten met de wortels in het afvalwater hangt. De wisselwerking tussen de micro-organismen in het water en die op de wortels zorgt voor de zuivering. De Biomakerij maakt echter ook nieuwe initiatieven mogelijk. Zo wordt de kas op de Koningshoeven meteen als ‘botanische tuin’ en educatie- en ontmoetingsgelegenheid geschikt gemaakt. De siergewassen bestaan deels uit proefgewassen voor een geur- en smaakstoffenproducent uit de regio. In een gekoppelde tweede kas wordt biologische visteelt, bijvoorbeeld paling, en hopteelt beoogd. Tenslotte wordt slib uit de kas, door middel van cleantech, geschikt gemaakt als compost voor de kwekerij. In een later stadium worden ook de resterende fosfaten en voedingsstoffen uit het slib teruggewonnen.

Biopolus Technologies 

Voor het concept van een Biomakerij, gebaseerd op de technologie van het van oorsprong Hongaarse bedrijf Biopolus Technologies, bestaat volgens de initatiefnemers inmiddels al meer interesse. De tweede komt hoogstwaarschijnlijkin Park Strijp S; de herontwikkeling van het voormalige Philips-bedrijventerrein in Eindhoven. Ook is er concrete interesse vanuit het Hoogeheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor een locatie in Noord Holland.