Aanvoerleiding Chemelot hersteld na recente overstromingen

De aanvoerleiding die nafta vanuit Antwerpen naar Chemelot vervoerd, is succesvol hersteld. Hiervoor is 26 juli een dam aangelegd tussen de Nederlandse en Belgische Maasoever. Een aantal fabrieken op het industrieterrein is vanaf maandag 16 augustus weer opgestart, waaronder de naftakraker Olefins 4. De opstart is in de loop van dinsdag afgerond en kan gepaard gaan met een bruine pluim of fakkel boven het Chemelot-terrein.

De aanvoerleiding raakte beschadigd tijdens de recente overstromingen in Limburg. Hierdoor was er tijdelijk minder aanvoer van nafta naar Chemelot. Hierdoor konden niet alle fabrieken op volle sterkte opereren.

Geen bodem- of watervervuiling

Bedrijven werkten sinds de uitbedrijfname van de pijpleiding aan het herstel daarvan. De beschadiging heeft volgens Chemelot niet geleid tot bodem- of watervervuiling. Door de aanleg van de dam ontstond er ruimte, om vijf meter stroomopwaarts ten opzichte van de huidige pijp, op beide Maasoevers een gracht te graven om een nieuwe leiding in een stalen mantelbuis te leggen.

Tijdelijke leiding

Het nieuwe leidingstuk is aan land klaar gemaakt en vervolgens in een beschermende mantelbuis gestopt om vervolgens in de nieuwe gracht gelegd te worden. Daar is ze langs beide kanten aan de PALL-leiding aangesloten en met stortsteen afgedekt en beveiligd. Het gaat overigens om een tijdelijke leiding. Voor de definitieve oplossing kiest pijpleidingbeheerder PPS Pipelines ervoor om de PALL-leiding via een boring onder de Maas aan te leggen.