In veengebieden daalt de bodem (foto:Twitter).

Nederland telt inmiddels 46 projecten die actief naar oplossingen zoeken voor bodemdaling in veengebieden. De projecten variëren van het in kaart brengen van bodemdaling met satellieten, het voorkomen van paalrot, grondwaterpeilbeheer tot het zoeken naar alternatieve vormen van landbouw. Op de nieuwe website van het Kennisprogramma Klimaat, water en Bodemdaling is in een oogopslag duidelijk dat de aanpak van bodemdaling razendsnel volwassen wordt.

Dat de veenbodem in Nederland daalt, is allang bekend, maar tot voor kort ontbrak een gezamenlijke aanpak. Bodemdaling zorgt voor een hoger overstromingsrisico, een groter risico op wateroverlast en schade aan infrastructuur en constructies. Eind 2016 ging het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ (KWB) van start. De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, STOWA en het Platform Slappe Bodem financieren samen het eerste jaar van het meerjarige kennisprogramma om de veengebieden in ons land leefbaar, veilig en betaalbaar te houden.

Noodklok
Volgens de KNMI ’14 scenario’s stijgt de zee de komende jaren met 0,35 millimeter tot 1 centimeter per jaar en zakt de bodem jaarlijks tussen de 0,5 en 2 centimeter. Daarmee daalt de bodem sneller dan de zeespiegel stijgt. Eind vorig jaar raamde het PBL-rapport ‘Dalende bodems, stijgende kosten’ de extra kosten van bodemdaling tot 2050 op 16 miljard euro voor funderingsherstel, 3,7 miljard euro voor infrastructuur in stedelijk gebied, 1 miljard euro voor infrastructuur in landelijk gebied en 200 miljoen euro voor waterbeheer in landelijk gebied. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) luidde de noodklok en pleitte voor maatregelen. Maar, volgens het PBL, kan bodemdaling nu nog worden afgeremd of zelfs gestopt.

Integrale aanpak
PBL concludeerde in het rapport dat innovatieve maatregelen om bodemdaling tegen te gaan hoogst noodzakelijk zijn. Volgens het planbureau voor de leefomgeving is een integrale aanpak daarbij een kritische succesfactor. Het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ heeft die handschoen opgepakt en legde de basis voor een integrale aanpak. Op de website die onlangs werd gelanceerd zijn intussen 46 initiatieven van zo’n 25 samenwerkingspartners in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat het KWB met succes kennis ontsluit en een verbinding maakt tussen verschillende lopende lokale en regionale projecten.