Aanpak blauwalg in Geldrop lijkt succesvol

In de Donjongracht in Geldrop is dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen blauwalg aangetroffen. Volgens Waterschap De Dommel is dat het resultaat van de samenwerking tussen gemeente Geldrop-Mierlo en het waterschap. In 2016 en 2017 zijn verschillende maatregelen uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren en de gracht weer aantrekkelijk te maken voor omwonenden.

“De waterkwaliteit van de Donjongracht is in de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan”, stelt het waterschap. “Brood en andere etensresten én uitwerpselen van honden en eenden zorgden voor een te grote aanvoer van voedingsstoffen. Dankzij deze ‘mest’ groeide de blauwalg volop. Daarnaast zorgde de grondwateraanvoer ook voor extra voedingsstoffen in de gracht en maakte de bodemwoelende vis dat het water troebel werd.”

Onderzoek
Adviesbureau BWZ Ingenieurs werd door de gemeente en het waterschap gevraagd om te onderzoeken hoe die problemen het best konden worden opgelost. Het onderzoek betrof een beknopte watersysteemanalyse, het uitwerken van maatregelen zoals de aanleg van nvo’s, mosselkratten of helofyteneilanden, doorspoelen, tijdelijke droogval en het beheren van de populatie eenden. De maatregelen werden door het bureau uitgewerkt op effectiviteit en technische en financiële haalbaarheid.

Via informatieborden is duidelijk gemaakt dat het voeren van eenden met brood niet goed is voor de eend én voor de waterkwaliteit (foto: Waterschap De Dommel).

‘Geen eenden voeren!’
Op advies van BWZ Ingenieurs is in september 2016 de gracht tijdelijk droog gelegd. De vissen zijn gevangen en overgezet naar andere wateren. De meeste eenden zijn vervolgens vertrokken. Via informatieborden en communicatie met de buurt is duidelijk gemaakt dat het voeren van eenden met brood niet goed is voor de eend én voor de waterkwaliteit. De hondenpoep werd op een andere manier ‘aangepakt’: om ervoor te zorgen dat deze minder snel met het regenwater in de gracht spoelt, heeft de gemeente Geldrop-Mierlo een greppel langs de gracht aangelegd.

Drijvende eilandjes met kokosrollen
In de gracht zijn drijvende eilandjes geplaatst. Het gaat in totaal om ruim 250 meter aan kokosrollen, die zijn ingeplant met gele lis, mattenbies en grote kattenstaart. Deze planten halen voedingsstoffen weg uit water en zorgen voor meer zuurstof in het water. Hierdoor krijgt blauwalg minder kans om te groeien.

Waterschap houdt vinger aan de pols
Waterschap De Dommel blijft de gracht nog minstens een jaar monitoren, maar is ervan overtuigd dat het met deze oplossingen op de goede weg is. “De succesvolle aanpak in Geldrop is een goed voorbeeld voor de aanpak van het blauwalgprobleem in stadswateren”, aldus het waterschap. Ook de afgelopen zomer werd in Nederland weer in vele wateren blauwalg aangetroffen en waterbeheerders probeerden allerlei maatregelen en middelen uit om dat probleem aan te pakken.