Leon van Elzakker, bedrijfsleider baggerwerk bij Verboon Maasland (foto: Bisonder Producties).

Aannemingsbedrijf Verboon Maasland werkt aan het vloeibaar maken van methaangas dat vrijkomt bij baggerwerkzaamheden. Doel is om het binnen een jaar te kunnen hergebruiken op locatie. Duurzaamheidscoördinator Caroline Klompenhouwer is optimistisch. “We investeren volop in deze duurzame techniek. Met de juiste stimulatie vanuit de waterschappen kan deze transitie hard gaan.”

“Methaan is een broeikasgas dat bij nagenoeg elk type baggerwerk vrijkomt en is 28 keer schadelijker dan CO2”, zegt bedrijfsleider baggerwerk Leon van Elzakker in een bericht op de site van de Vereniging van Waterbouwers.

“Al jaren geleden hebben we onze cutterzuiger uitgerust met een ontgassingspomp om dat gas van de baggerspecie te scheiden. In eerste instantie om te voorkomen dat het zich in het systeem ophoopt en ons werk vertraagt. Een jaar of zes geleden zette de docent bij een cursus pomptheorie ons aan het denken: kunnen we dat vrijgekomen gas niet hergebruiken? Met die gedachte lieten we een aantal eindejaar studenten van de Hogeschool Rotterdam los op het vraagstuk. Ze onderzochten de kwaliteit en toepasbaarheid van het gas.”

Methaangas affakkelen

Stap één was snel gezet. Door het vrijwel pure methaangas af te fakkelen in plaats van los te laten, werd de uitstoot al met meer dan 60 procent gereduceerd. Momenteel kijkt Verboon Maasland naar de mogelijkheden om het gas vloeibaar te maken, zodat dit getransporteerd en hergebruikt kan worden. Elzakker durft groot te denken. “Hergebruik op locatie, daar willen we binnen een jaar naartoe. In het ideale scenario rusten we onze elektrische zuiger uit met een gasaggregaat. Dan kunnen we het gewonnen methaangas – al dan niet aangevuld met biogas – ter plekke gebruiken als brandstof, om stroom op te wekken voor onze zuiger.”

Investeringstrigger

“Uiteraard moeten de investeringen op termijn wel lonen voor de aannemer”, benadrukt Klompenhouwer. Onze methaaninnovatie draagt bijvoorbeeld al wel bij aan een lagere CO2-belasting, maar we hebben minstens een half miljoen aan investeringen. Daarom zijn we blij dat er momenteel MKI-berekeningen worden gedaan om het effect op het milieu concreet te maken en te waarderen. Om het doel van de waterschappen (55% CO2-reductie in 2030) te behalen, moet er voldoende budget vrijkomen om innovaties zoals de onze op grote schaal mogelijk te maken.”