Aanleg hoogwatergeul Veessen van start

Tussen Veessen en Wapenveld worden twee dijken van 8 kilometer aangelegd. Daartussen ligt de hoogwatergeul die maximaal anderhalve kilometer breed wordt. De geul gaat alleen open als er sprake is van een extreem hoge waterstand in de IJssel. Het rivierwater stroomt er bij Veessen in en bij Wapenveld weer terug. De verwachting is dat de hoogwatergeul slechts een keer in een mensenleven nodig zal zijn. De rest van de tijd kan het gebied gewoon als landbouwgrond gebruikt worden.
‘Feestje van de minister’
De aanleg van de geul leidde in Veessen en Wapenveld tot felle protesten, omdat er huizen en boerderijen moesten wijken voor het project en omdat Veessen bij hoog water op een eiland zou komen te liggen. De actievoerders hebben zich inmiddels neergelegd bij de plannen maar volgens Ireen Bunnik, voormalig actievoerder, was het gisteren toch vooral het feestje van de minister en niet van het gebied. Toch heeft het volgens haar geen zin om stil te blijven bij het verleden. Het belangrijkste is dat het project goed wordt uitgevoerd en dat natuur en recreatie ook een nieuwe kans krijgen.
Dijkverlegging
Ook bij Voorst en Cortenoever, bij Brummen krijgt de IJssel meer ruimte. Daar wordt de dijk naar het binnenland verlegd. In de bestaande dijk komen verlagingen, zodat het gebied bij extreem hoog water als buffer kan dienen. De verlegging bij Voorst levert 29 centimeter waterdaling op en moet vooral het gebied rond Zutphen ontlasten. Die bij Brummen levert 20 centimeter verlaging op, het effect van die maatregel is merkbaar tot aan de splitsing van de Rijn in de IJssel.
Innundatieovereenkomst
Ook in Cortenoever, bij Brummen moesten er huizen en bedrijven wijken. Alle panden waarvan zeker was dat er bij hoogwater meer dan anderhalve meter water in zou komen te staan zijn opgekocht. Eigenaren van panden waar hooguit een meter water kan komen te staan konden een innundatieovereenkomst sluiten. Als hun huis onder water komt te staan, vergoedt het Rijk de schade. Bovendien kunnen ze ten alle tijde hun huis aan de overheid verkopen.
In 2016 moeten alle projecten langs de IJssel zijn afgerond. Nederland moet dan weer veilig zijn bij een hoogwater waarbij er bij Lobith 16.000 kubieke meter water per seconde ons land instroomt. Ter vergelijking bij het hoogwater van 1995, nu 20 jaar geleden, stroomde er 12.000 kuub per seconde binnen.