Aanhoudende droogte dwingt tot extra maatregelen

Bij verschillende waterschappen worden veendijken de komende tijd extra gecontroleerd. Dit is nodig om te kijken of de dijken door het droge weer niet scheuren en breken. In augustus 2003 zorgde een hittegolf ervoor dat een veendijk in het Utrechtse Wilnis door aanhoudende droogte. Zo’n tweeduizend inwoners werden toen geëvacueerd. 
Veendijken nemen water op als een spons en zijn daardoor stevig genoeg om rivierwater tegen te houden. Als de dijk te droog is ontstaan er scheuren, waardoor de dijk kan schuiven of zelfs kan breken. Vooral in het westen en noorden van het land zijn veel dijken met veen in de ondergrond. Dijken in andere delen van het land, zoals die in het beheergebied van Rijn en IJssel, hebben minder last van de droogte.
 
Extra controles veenkades
Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden controleert dagelijks 45 veendijken. Het waterschap zet daartoe het dijleger in. Dit dijkleger bestaat uit personeel van het waterschap die normaal gesproken een kantoorfunctie hebben of muskusrattenvanger zijn. Bij calamiteiten, zoals nu de extreme droogte, worden ze ingeschakeld om de dijken te inspecteren.
Ook andere waterschappen voeren extra controles uit. In totaal is er in Nederland naar schatting 3.500 kilometer aan veenkade, meldt de Unie van Waterschappen
.
Zandzakken of beregenen
Als bij een inspectie scheuren in een veendijk worden ontdekt, kan die worden verstevigd met zandzakken. Enkele waterschappen beregenen in droge periodes uit voorzorg de veendijken om zo te voorkomen dat scheuren groter worden en nieuwe scheuren ontstaan. Stichtse Rijnlanden stuurt sinds vorige week twee keer per week sproeiboten langs de dijken langs de Grecht, de Wierickers, de Bijleveld en de Geer. 

Beregeningsverbod
Steeds meer waterschappen hebben inmiddels een beregeningsverbod ingesteld. De eerste oppompverboden werden in het zuiden van Nederland in Noord-Brabant en Limburg ingesteld door de waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Roer en Overmaas en de Peel en Maasvallei. Door de aanhoudende droogte stagneert daar de afvoer van verschillende watergangen. Als boeren dan extra water onttrekken, ontstaat het risico dat de waterkwaliteit achteruit gaat en de natuur beschadigd raakt. 
Inmiddels breidt het aantal beregeningsverboden zich ook uit naar andere delen van het land. Zo mogen boeren in het Waterschap Vallei en Veluwe de komende acht weken geen water meer oppompen uit sloten, beken en kanalen om hun akkers en weilanden te besproeien. Het gaat alleen om gebieden die geheel afhankelijk zijn van regenwater en kwelwater uit het Apeldoorns kanaal. Voor polders waar het water kan inlaten vanuit de IJssel, de Nederrijn en de Randmeren geldt het verbod niet.
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat laat weten dat in de grote riveiren Rijn en Maas nog steeds voldoende water voorradig is om aan de watervraag te kunnen voldoen. Problemen ontstaan vooral op de hoge zandgronden in Noord-Brabant, Drenthe, het oosten van Gelderland en Overijssel. Deze gebieden zijn in hun watervoorziening volledig afhankelijk van neerslag.

Beregenen van een kade  Bron De Stichtse Rijnlanden