Aandeel duurzame energie uit waterkrachtcentrales: wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Waterkracht is een vorm van duurzame energie. Ondanks het feit dat Nederland een echt waterland is, maken we tot op heden nog niet echt gebruik van deze vorm van duurzame energie. Slechts 0,5% van de totale hoeveelheid groene stroom wordt in Nederland opgewekt met waterkracht.

 

Hoe werkt energie opwekking met waterkracht?

waterkrachtcentrales worden hoofdzakelijk gebruikt om op een duurzame wijze elektriciteit, oftewel groene energie te maken. De waterenergie wordt opgewekt door gebruik te maken van de stroomsnelheid van het water én van de verschillen in waterniveaus. Het vallende en stromende water zorgt ervoor dat een turbine gaat draaien. Een generator zet deze draaibeweging vervolgens om in elektriciteit. Dus hoe harder het water stroomt, hoe meer energie men eruit kunt halen. Waterkrachtcentrales zijn in vier verschillende groepen te verdelen. Namelijk: riviercentrale, stuwdamcentrale, pompcentrale en een getijdencentrale in landen met veel bergen en water staan vaak veel waterkrachtcentrales.

 

Waterkrachtcentrales in Nederland

Nederland heeft geen bergen, waardoor er weinig hoogteverschil is. Hierdoor levert energie uit waterkrachtcentrales een beperkte bijdrage aan de totale groene energieopwekking. Desondanks kent Nederland vier middelgrote waterkrachtcentrales. Deze staan in Alphen/Lith, Maurik, Linne en Hagelsteen. Zij maken geen gebruik van vallend of snel stromend water, maar van de kracht van een rivier. Naast deze vier middelgrote watercentrales, zijn er ook nog een aantal kleine waterkrachtcentrales in Nederland. In totaal voorzien deze centrales ongeveer 30.000 huishoudens van elektriciteit. Het totaal vermogen aan waterkracht bedraagt in Nederland 37 megawatt. Consumenten die graag gebruik willen maken van energie die is opgewekt door waterkrachtcentrales, kunnen via een energievergelijker 2019 controleren welke aanbieder het beste bij hun wensen past.

 

De nadelen van waterkrachtcentrales

Waterkrachtcentrales kunnen helaas een negatief effect op het milieu hebben. Zo kan de aanleg van stuwmeren ervoor zorgen dat natuurgebieden en ecosystemen verstoord worden. Door rottingsprocessen in stilstaand water, kan zich bijvoorbeeld methaangas ontwikkelen. Methaangas draagt bij aan de versterking van het broeikaseffect. Daarnaast kunnen waterkrachtcentrales waterkrachtcentrales vissterfte veroorzaken, omdat de vissen in de turbines terecht komen. Gelukkig zijn er wel al een aantal initiatieven ontstaan om de vissterfte tegen te gaan. Zo zijn er vistrappen ontwikkeld, die bij alle Nederlandse centrales zijn geplaatst of in aanbouw zijn. Deze speciale trappen zorgen ervoor dat de vissen stroomopwaarts langs de waterkrachtcentrales zwemmen.

 

Waterenergie opwekken via een getijdenencentrale

Ondanks het feit dat er in Nederland weinig energie wordt opgewekt via het water, vindt de overheid toch dat deze vorm van energie de toekomst heeft. De Provincie Zeeland is op dit moment betrokken bij vijf projecten op het gebied van getijdenenergie. Via een getijdencentrale wordt energie opgewekt uit het verschil tussen eb en vloed. In totaal hebben deze vijf projecten in Zeeland een potentieel van 100 Megawatt. Dat is meer dan genoeg stroom voor 60.000 huishoudens! De vijf projecten zijn: demonstratieproject in Oosterscheldekering, Pro Tide, Tidal technology center Grevelingendam, Getijdencentrale Brouwersdam en Getijdenduiker Waterdunen.