Aandacht in de media voor aanleiding Deltaprogramma

Maandagavond 15 september vertelt Hans Oosters op NPO 1 bij de NOS over de aanleiding tot het maken van de Deltabeslissingen, meerlaagsveiligheid en de rol van waterschappen bij ruimtelijke ordening. De opnamen zijn gemaakt bij een dijkversterkingsproject in Bergambacht. Ook Radio 1 besteedt hier aandacht aan.

Hans Oosters is dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en portefeuillehouder veiligheid in het bestuur van de Unie van Waterschappen.
Deltaprogramma
Nederland heeft de komende jaren te maken met een stijgende zeespiegel, een dalende bodem, meer periodes met extreme regenval en meer periodes van droogte. Om ervoor te zorgen dat Nederland goed beschermd wordt tegen het hoogwater en over voldoende zoetwater blijft beschikken, maken de verschillende overheden plannen in het Deltaprogramma. Op Prinsjesdag verschijnt een nieuwe editie van het Deltaprogramma, waarin 5 deltabeslissingen worden gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat we in Nederland droge voeten houden en blijven beschikken over voldoende zoetwater.