Aanbestedingsbeleid waterschappen blijkt struikelblok voor dijkinnovaties

De presentatie van ontwikkelaar Harry Bos van Dike Monitoring and Conditiong System (DMC) maakte pijnlijk duidelijk waar de schoen wringt. Het bedrijf ontwikkelde een betrouwbaar systeem waarmee met behulp van een filterbuis de waterspanning in een dijk kan worden verminderd. Maar bij het ‘vermarkten’ van het systeem gaat het mis. Waterschappen eisen dat een aanbieder in de afgelopen vijf jaar een referentieproject heeft gerealiseerd van minimaal zes miljoen euro. “En dat hebben wij niet, want zo duur is ons systeem helemaal niet”, steltde Bos. Bij aannemers hoeft Bos ook al niet aan te kloppen, want voor hen is het risico te groot. Zij krijgen  een boete van 100.000 euro per dag als een dijk niet veilig blijkt. Bos kon niet anders dan concluderen dat overheden en waterschappen zo dus ongewild waardevolle innovaties buiten spel zetten.

Nieuwe contractvormen
Harm Albert Zantingh van Arcadis gaf tijdens het symposium aan dat hij wel kansen ziet om de aanbestedingsbarrière te overwinnen. Hij wees daarbij op ontwikkeling van Plan Design Construct (PDC) en andere alliantievormen. Volgens Zantingh bieden deze nieuwe contractvormen bij uitstek de ruimte om met innovaties te gaan werken. Zantingh adviseert om vooral ook de kennisinstellingen te betrekken bij de aanbestedingen. Op Waterforum gaven stichtingsdirecteur Wouter Zomer en Harm Aantjes, hoofd van de afdeling geo-engineering bij Deltares al eerder aan dat de bal nu bij de waterbeheerders ligt.

Meetdata klaar voor gebruik
Tijdens het IJkdijk-Livedijk symposium werden de verschillende project-onderdelen opgeknipt en op het podium met stokjes overgedragen. Het Dijk Data Service Centrum (DDSC), een platform voor de opslag van meetdata in en rond dijken en waterkeringen, werd door Job Oostveen overgedragen aan voorzitter Herman Dijk van het Waterschapshuis. Oostveen benadrukte dat de meetdata klaar zijn voor gebruik en sprak de hoop uit de watersector er in zal slagen om de voorsprong op datagebied te behouden. Het ontwikkelen van kennis werd tijdens het symposium overgedragen aan het nationaal kennis- en innovatieprogramma Water en klimaat.

Forse besparingen
De kennis over de levenscyclus van dijken werd overgedragen aan Robamci. Dit programma geeft invulling aan risk based asset management voor kritische infrastructuur. Frank den Heijer van Robamci stelde dat hij met meer kennis tot betere beslissingen wil komen. Hij beoogt net als in de industrie tientallen procenten te besparen door met behulp van realtime data op risico’s te sturen. Den Heijer gaf tijdens zijn introductie aan dat hij op zoek is naar geschikte praktijkcases en daarmee graag snel aan de slag gaat. 

Terugverdienen investeringen
De belangen van het mkb werden door Yvette Pluijmers van Miramap overgedragen aan programmamanager dijkversterking van het hoogwaterbeschermingsprogramma Erik Kraaij. Pluijmers gaf aan dat het toepassen de manier is om de investering terug te verdienen. Eric Kraaij betoogde dat de komende investeringsopgave de komende decennia al snel in de miljarden zal lopen, dus hij verwacht dat de investering van 60 miljoen euro makkelijk kan worden terugverdiend.  Marco Veendorp van Arcadis en de Taskforce Deltatechnologie kreeg tevens een stokje iaangereikt door  Pluijmers omdat ook hij een steentje kan bijdragen aan de toepassing van technieken.

De wil om met de nieuwe technieken aan de slag te gaan, blijkt bij alle partijen groot en als de aanbestedingsbarrière wordt geslecht staat niets de toepassing van innovaties meer in de weg.