Aan de slag met de delta als melkkoe

Het programma Ondernemen in de Delta-industrie werd geleid door Corné Nijburg van het Water Governance Centre. Het merendeel van de deelnemers was niet naar Rotterdam gekomen om te luisteren, maar om actief mee te doen. Een houding die de bijeenkomst ‘pit’ gaf en de dame met de microfoon op de proef stelde omdat zij van hot naar her moest om iedereen de mogelijkheid te geven zijn verhaal te doen. Niet alleen de grote Nederlandse deltaprojecten in onder meer Jakarta, Bangladesh en Vietnam passeerden de revue, maar ook de ‘business’-mogelijkheden binnen onze eigen Delta waren onderwerp van gesprek.


Deltaprojecten versnellen
“Er is 20 miljard beschikbaar voor projecten binnen het nieuwe Deltaprogramma”, zei Martien Beek van de Staf van Deltacommissaris. “En ja, dat bedrag is al door de Tweede Kamer goedgekeurd”, antwoordde hij desgevraagd. In principe zou er de komende twintig jaar 1 miljard per jaar beschikbaar moeten komen. “Maar daarmee redden we het niet. We zullen de uitvoering van de projecten moeten versnellen. De overheid is nu al bezig met de voorbereiding voor de uitvoering van de projecten”, waarschuwt Beek de ondernemers in de zaal. Kleine, innovatieve bedrijven willen van hem weten hoe ze de aansluiting met de markt kunnen vinden om zo een graantje mee te kunnen pikken in al het werk. “Ga samenwerken met grote bedrijven, sluit partnerschappen af en wacht daar niet te lang mee”, adviseert Beek de aanwezigen. 

Anders aanbesteden
Vanuit de zaal komt er kritiek op de huidige wijze van aanbesteden. Een tender wordt vaak op korte termijn uitgeschreven en dan is er voor kleine bedrijven te weinig tijd om aan te haken. Beek erkent het probleem en geeft toe dat er ruimte voor verbetering is. Ook Ivo Demmers van de Delta Alliance en business developer bij Alterra erkent dat kleine bedrijven hun product moeilijk over het voetlicht kunnen brengen. Hij raadt de ondernemers aan om gebruik te maken van de faciliteiten die de Delta Alliance biedt. Demmers: “Zorg dat innovatieve producten in onze toolbox voor adaptive management komen te staan. Wij organiseren over specifieke producten ook internationale webinars. Dat kan enorm helpen bij het vermarkten van een product.”

Visitekaartjes uitdelen
Als het gaat om het verwerven van opdrachten kijken kleinere bedrijven vaak met een schuin oog naar de grote ingenieursbureaus. Arcadis, Royal Haskoning DHV, HKV Lijn in water worden geacht de visitekaartjes van kleinere bedrijven in hun internationale pakket mee te nemen. Een opdracht die in de praktijk voor de grotere ingenieursbureaus onhaalbaar lijkt. Alle Nederlandse innovatieve producten meenemen naar het buitenland is praktisch onmogelijk.

Energie uit water
Verdienen in de delta houdt niet op bij het uitvoeren van waterveiligheidsprojecten. Wereldwijd biedt het opwekken van water uit energie (Energising deltas) grote kansen. Hans van Breugel, voorzitter van de vereniging Energie uit Water (EWA) en CEO van getijdenturbineproducent Tocardo vertelt dat hij dolgraag deze export-industrie vanuit Nederland wil opbouwen. EWA heeft intussen veertig leden en werkt aan economisch haalbare toepassingen voor diverse vormen van energie uit water. In het buitenland – onder meer in Nepal, Canada en de UK – worden grootschalige testlocaties voor getijde-energie gerealiseerd. Bij energie uit water kun je verder denken aan thermische energie uit oppervlaktewater (warmte koude opslag, WKO), elektrische energie uit zoet en zout water en golfenergie. 

Meer demosites
Over een ding zijn de deelnemers het roerend eens. Nederland heeft behoefte aan demosites en de overheid zou ervoor moeten zorgen dat die er komen. De zaal is van mening dat de overheid lef moet tonen en het voortouw moet nemen bij de realisatie van innovatieve projecten. Hans Middendorp van het Hoogheemraadschap van Delfland plaatst een kanttekening bij die veronderstelde taak. “Delfland gaat nu als ‘launching customer’ een WKO-installatie plaatsen. We nemen het risico, maar delen niet mee als het project een succes wordt. De overheid staat financieel zwaar onder druk. We kunnen dit eigenlijk niet doen.”

Presentaties van de sprekers

Foto impressie van de dag