50PLUS: waterschapsbelasting moet eerlijker

Het berekenen van de kosten van waterzuivering op basis van daadwerkelijk verbruik motiveert ook tot zuinig gebruik van drinkwater, stelt 50PLUS. Daarnaast staat de 50PLUS-fractie kritisch tegenover de forse verschillen tussen de tarieven van de diverse waterschappen. Zij heeft daarover op 7 maart vragen gesteld aan de minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.  

Vervuilingseenheden
De waterschapsbelasting voor burgers wordt berekend in vervuilingseenheden. Een éénpersoonshuishouden krijgt een aanslag voor 1 vervuilingseenheid. Een tweepersoons huishouden echter ontvangt een belastingaanslag voor 3 vervuilingseenheden, net zoals huishoudens met bijvoorbeeld 6 personen. 50PLUS vindt dat niet eerlijk. Een vervuilingseenheid is immers gebaseerd op een gemiddelde vervuiling per persoon. De politieke partij heeft minister Schultz gevraagd onderzoek te doen naar een eerlijker systeem.

Tariefverschillen
50PLUS – dat vertegenwoordigd is in 17 van de 22 waterschappen in Nederland – staat ook kritisch tegenover de forse en groeiende tariefverschillen tussen de diverse waterschappen. Het onderscheid tussen het laagste en hoogste tarief is volgens 50PLUS in 2016 opgelopen tot  47,86 euro per vervuilingseenheid. In het ene waterschap daalt de belastingdruk voor een meerpersoonshuishoudenmet een eigen woning van 200.000 euro met 1,1 procent, in een ander waterschap stijgt dat met 3,2 procent, stelt 50PLUS.