1 jaar na het hoogwater in Limburg. Wat hebben we geleerd? 200.000 zandzakken

We weten het nog als de dag van gisteren, maar we zijn inmiddels al een jaar verder. Op 14 juli 2021 kreeg Limburg te maken met wateroverlast in ongekende vorm. Het is belangrijk om stil te staan bij de gebeurtenissen én de gevolgen van deze periode. Uiteraard is het nog belangrijker om vooruit te kijken en zeker te weten dat we een volgende keer optimaal voorbereid zijn.

Zandzakken als waterkering. Hebben we er van geleerd?
In Limburg werd in juli 2021 veel gebruik gemaakt van zandzakken (ruim 200.000) om zo veel mogelijk water een halt toe te roepen. Effectief, maar het gebruik van een enorme hoeveelheid zandzakken brengt ook nadelen met zich mee. Het gewicht van zandzakken is aanzienlijk, waardoor ze moeilijk en niet door iedereen te verplaatsen en te stapelen zijn. Gevulde zandzakken vragen veel opslagruimte. Zijn de zandzakken nog niet gevuld? Dan is er in geval van nood onvoldoende tijd om ze nog goed te vullen. Hier komt bij dat de zandzakken dan vaak moeten worden gevuld met onhygiënisch zand, vaak vol met ongedierte. Kortom, zandzakken kunnen effectief zijn, maar bieden niet de meest praktische oplossing.

Met waterschotten doet iedereen mee
Met het oog op de toekomst is er nu een betere oplossing, waarbij ook burgers makkelijker kunnen worden betrokken bij zowel de plaatsing als de opslag. De oplossing ligt in waterschotten. De waterschotten vormen een effectieve blokkade tegen water. Met de snel op te zetten waterschotten wordt altijd een effectieve dam gerealiseerd die het water tegenhoudt tot een hoogte van 50 centimeter of zelfs een meter. Deze hoogte is voldoende om wateroverlast te voorkomen in het geval van overstromingen.

Effectieve mobiele waterkering
Waterschotten zijn stapelbare schotten. Deze kunnen eenvoudig en compact in een eigen schuur, berging of bedrijfspand worden opgeslagen. Ze nemen niet veel ruimte in en kunnen in het geval van een overstroming direct worden ingezet. De waterschotten worden eenvoudig aan elkaar bevestigd, waardoor er direct een stevige dam ontstaat. Het water wordt effectief tegengehouden en overlast door het water, zoals in de woning of een bedrijfspand, kan zo eenvoudig worden voorkomen. Doordat de waterschotten snel toepasbaar zijn en direct een waterkering vormen, kan er altijd snel gehandeld worden en een oplossing worden opgebouwd in het geval van een overstroming.

Slimme toepassingen
De slimme waterschotten zijn overal toepasbaar, zoals in binnensteden, woonwijken, op bedrijfsterreinen, voor garages en in bijvoorbeeld parken. Het is eenvoudig om de waterschotten om eventuele obstakels heen te leiden. Er zijn waterschotten in meerdere vormen, waardoor ook bochten in wegen geen enkel probleem vormen. Op elke plek kan direct een mobiele waterkering worden gerealiseerd, ook wanneer er sprake is van hoogteverschillen in de ondergrond (denk aan stoepranden). Om deze op te lossen wordt gebruik gemaakt van slimme adapters. Het is daarnaast ook mogelijk om de mobiele waterkering goed tegen wanden af te sluiten.

Lessen trekken
Wanneer we terugkijken naar een jaar geleden, dan weten we dat we uit de situatie een les moeten trekken. We moeten beter voorbereid zijn op overstromingen, ook waar we ze het minst verwachten. Een goede voorbereiding ligt in het paraat hebben van waterschotten, dé meest snelle en makkelijk op te zetten bescherming tegen wateroverlast. Kijk voor meer informatie op https://waterschot.nl/.