Foto: Scheldestromen

In het Kaaskenswater in Zierikzee onderzoekt Waterschap Scheldestromen of het water gebruikt kan worden voor aquathermie. Sinds 16 mei wordt met een pompinstallatie het water van het Kaaskenswater in beweging gebracht. Bewoners wordt gevraagd om te laten weten of zij overlast door stank ervaren.

Het ‘ruik-experiment’, dat loopt tot en met 23 mei, is een serieuze stap in het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om de huizen in de Zierikzeese wijk Malta te laten verwarmen door oppervlaktewater. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente Schouwen-Duiveland, coöperatieve energievereniging Zeeuwind en woonstichting Zeeuwland. Waterschap Scheldestromen heeft zich daarbij aangesloten.

Waterkwaliteit

Scheldestromen werkt mee aan het onderzoek om te zien wat het effect van aquathermie is op de waterkwaliteit. Met deze proef hopen de projectpartners te weten te komen welke effecten voor milieu optreden en of aquathermie praktisch en financieel uitvoerbaar is. Er is daarvoor een proefopstelling in het water van het Kaaskenswater geplaatst. Op een ponton staat een pomp die het water in beweging brengt en rondpompt. Zo wordt de toekomstige situatie nagebootst. Het waterschap verwacht een positief effect voor de waterkwaliteit van het Kaaskenswater. Doordat de warmte uit het water wordt gehaald, wordt het water in beweging gebracht en koelt het water af. Dit zorgt voor meer zuurstof in het water waardoor de kans op vissterfte, algenbloei en botulisme afneemt. Ook hittestress neemt af doordat het verkoelende effect van water meer benut wordt.

Stank

Het is echter bekend dat er in de waterbodem van het Kaaskenswater stoffen aanwezig zijn die stank kunnen veroorzaken. Bij de proef wordt daarom gekeken of het rondpompen van water stankoverlast veroorzaakt. Er wordt specifieke meetapparatuur ingezet om gegevens te verzamelen, maar de menselijke neus is nog veel nauwkeuriger. Daarom is omwonenden van het Kaaskenswater gevraagd om de situatie in de gaten te houden en eventuele stank te melden bij gemeente. De projectpartners verwachten overigens niet dat er overlast door stank ontstaat. Mocht dit wel optreden, dan kan de proef direct worden afgebroken.

Aquathermie kansrijk in Zeeland

Vijf jaar geleden stelde Scheldestromen al dat het mogelijk moet zijn om een op de vijf huishoudens in Zeeland te kunnen voorzien van warmte via aquathermie. Dat bleek uit een verkennende studie naar de kansen van aquathermie die IF Technology destijds op basis van een landelijke studie van Stowa heeft uitgevoerd.