De gestegen energieprijzen zorgden ervoor dat mensen korter douchten (foto: PxHere).

In 2022 leverde Evides Waterbedrijf 157,5 miljoen m3 drinkwater, vrijwel evenveel als het jaar ervoor. Het waterverbruik in de droge lente en zomer was hoger dan het jaar ervoor, maar daalde in het najaar tot onder het niveau van 2021. Evides zegt dat dit waarschijnlijk heeft te maken met de gestegen energieprijzen, waardoor mensen korter douchten.

Een en ander wordt duidelijk in het jaarverslag 2022, dat Evides op 17 mei naar buiten bracht. Volgens algemeen directeur Annette Ottolini was 2022 een turbulent jaar. “Door de oorlog in Oekraïne kwamen de geopolitieke verhoudingen onder druk te staan, waardoor de energie- en grondstofprijzen nog verder stegen. Verder hadden we te maken met de naweeën van corona en een lange droge lente en zomer. Toch heeft Evides de klanten continu voorzien van voldoende en een goede kwaliteit drinkwater en industriewaterdiensten.”

Algemeen directeur Annette Ottolini (foto: Evides).

Toekomstbestendige waterlevering

Evides zegt zich ook voor te bereiden op toekomstige leveringszekerheid. Volgens het waterbedrijf blijft het leveren van drinkwater alleen vanzelfsprekend als er kwalitatief goede drinkwaterbronnen beschikbaar zijn en blijven. Ottolini: “De oproep dat het leveren van drinkwater in de toekomst onder druk komt te staan als we nu niets doen, is goed geland bij de politiek en overheden. Het is nú zaak om door te pakken. De programma’s ‘Water en Bodem sturend’, NPLG en Novex bieden de overheden de kans om invulling te geven aan een veilige en duurzame drinkwatervoorziening. In 2022 zijn we specifiek voor Midden-Zeeland gestart met een onderzoek naar aanvullende bronnen voor drinkwater voor na 2030. Zo zorgen we ervoor dat we in heel het voorzieningsgebied van Evides nu én in de toekomst drinkwater kunnen blijven leveren.”

Waterkwaliteit bedreigd

Het leveren van drinkwater staat niet alleen onder druk door de beschikbaarheid van bronnen. Evides maakt zich vooral zorgen over de waterkwaliteit van de bronnen en vroeg daar in 2022 meermaals aandacht voor. Ottolini: “Onze belangrijkste oppervlaktewaterbron is de Maas. Deze bron verdient goede bescherming. Lozingen van ongewenste stoffen in het oppervlaktewater moeten verminderen of zelfs stoppen. De overheden die de vergunningen daarvoor afgeven en moeten handhaven, spelen daarbij een grote rol. Denk aan het per direct toetsen van bestaande vergunningen op de inmiddels strengere eisen van stoffen die geloosd mogen worden. En ook het handhaven van bestaande lozingsvergunningen moet hoger op de prioriteitenlijst. Wat er niet in komt, hoeven wij er namelijk niet uit te halen.”

Natuurbeheer

“Evides beschermt haar grondwaterbronnen zelf ook, bijvoorbeeld door goed natuurbeheer”, vervolgt de algemeen directeur. “In 2022 stelden we het nieuwe beheerplan voor onze grondwaterwingebieden op de Brabantse Wal vast. We vormen onze bossen aldaar langzaam om naar een klimaatbestendig bos met meer loofbomen van verschillende ouderdom. De biodiversiteit wordt hierdoor groter en onze bronnen blijven goed beschermd.”

Samenwerkingen in de ondergrond

Evides is ook verder gegaan met de samenwerkingen in de ondergrond. Door een integrale aanpak wordt de overlast voor inwoners zo veel mogelijk beperkt. In 2022 nam Evides een volgende stap in de samenwerking met netbeheerder Stedin, met een gezamenlijk portfolio en een gezamenlijke aanbesteding voor de uitvoering. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in Delft. Daar werken de gemeente, Stedin en Evides de komende jaren intensief samen om kabels en leidingen in de ondergrond van de Delftse binnenstad te vervangen. Zo wordt de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers beperkt en blijft de binnenstad bereikbaar. Bovendien betekent het een efficiencyslag in het gebruik van financiële middelen en technisch personeel.

Duurzame waterdiensten

Uit het jaarverslag blijkt dat industriewaterklanten hun contracten met Evides Industriewater hebben verlengd of uitgebreid. Evides noemt de oplevering van de nieuwe demiwaterfabriek in Antwerpen als een van de hoogtepunten in 2022. Bij die demiwaterfabriek zijn veel water- en chemiebesparende maatregelen ingezet. Een ander duurzaam en innovatief hoogtepunt vindt Evides de pilot met ‘digital twins’. Op een afvalwaterzuivering experimenteerde Evides met het inzetten van een digitale kopie van het zuiveringsproces, die via kunstmatige intelligentie voorstellen doet om het proces te optimaliseren. De eerste resultaten zijn volgens Evides veelbelovend.