Peter Vonk ontvangt Waterschapspenning

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontving AWP-fractielid Peter Vonk de Waterschapspenning uit handen van dijkgraaf Remco Bosma.

De dijkgraaf roemde zijn niet aflatende inzet en betrokkenheid bij het waterbeheer in Hollands Noorderkwartier. "Peter heeft zich altijd hard gemaakt voor schoon en gezond water en de biodiversiteit in en langs het water." Binnen het hoogheemraadschap was Vonk de laatste jaren ook plaatsvervangend voorzitter van de Rekenkamercommissie. Omdat het laatste rapport van de Rekenkamercommissie op de agenda stond, was het sluiten van dit agendapunt met het uitreiken van de Waterschapspenning een naturel en voor Vonk verrassend moment. De dijkgraaf benadrukte dat de Waterschapspenning niet zo maar wordt uitgereikt. "Voor een tomeloze inzet en 25 jaar als bestuurder. We gaan je kritische en humoristische bijdragen missen."

Peter Vonk was vanaf 1998 tot de laatste waterschapsverkiezingen onafgebroken lid van het algemeen bestuur. Eerst bij Waterschap De Waterlanden en Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland. Beide waterschappen waren rechtsvoorgangers van HHNK. Vonk stond aan de basis van de Algemene Waterschapspartij (AWP, opgericht in 2007). Daarnaast bekleedde hij nog diverse openbare functies.