vislift
De miljoenste vis door de vislift bij Heteren in de Linge was een Brasem.

Een Brasem passeerde als miljoenste vis de vislift aan de Muskushouwsestraat in Heteren in de Linge, blijkt uit cameragegevens van het bedrijf dat de visliften maakt. Elke vislift bezit een camera die het aantal vissen registreert dat voorbijkomt, en daarnaast ook de vissoort in kaart kan brengen met slimme software.

In drie jaar tijd hebben een miljoen vissen de visliften in de Linge gepasseerd, laat Waterschap Rivierenland weten op hun website. Om ervoor te zorgen dat vissen zonder problemen de stuwen en sluizen in de Linge kunnen passeren, zijn er in de rivier destijds acht visliften geplaatst. Doordat, in combinatie met slimme software, ook het type vissoort werd bijgehouden kon men zien dat de miljoenste vis een Brasem betrof.  

Vissoorten

De soorten die in de Linge het vaakst worden gezien zijn de baars, blankvoorn en brasem. Daarnaast duiken er ook vaak grote barbelen op alle plekken in de Linge, een soort die op de rode lijst van kwetsbare soorten voorkomt. In de Linge worden zowel jonge als volwassen barbelen gezien.

Ecologen maken dankbaar gebruik van de informatie die uit de vispassages naar boven komt. Als bekend is welke soorten waar en wanneer actief zijn, kunnen gerichte maatregelen worden genomen om de dieren beter te beschermen.

Stroomsnelheden

Net zoals een vistrap, zorgt een vislift ervoor dat vissen de rivier kunnen afzwemmen zonder hinder te ondervinden van obstakels zoals stuwen. Een vislift werkt als een wenteltrap, de vissen zwemmen in rondjes naar boven. Behalve dat de liften precies bijhouden welke vissen er gebruik van maken, kan ook de stroomsnelheid van het water in de passages automatisch worden aangepast. Dat is per vissoort verschillend: niet elke vis heeft baat bij dezelfde stroomsnelheid. Kleinere vissen hebben vaak een lagere stroomsnelheid nodig dan grotere vissen, om door te kunnen zwemmen. Zo heeft elke vis de beste mogelijkheden  om te migreren.

Waterkwaliteitsmonitoring

De ronde vorm van de visliften zorgt voor een besparing in ruimte. En daardoor ook in kosten. De vislift houdt ook de waterstanden en de waterkwaliteit in de gaten. Zo kan Waterschap Rivierenland direct ingrijpen als de vislift verstopt zit, of als er een schadelijke stof in het water gedetecteerd wordt.