Nieuw dagelijks bestuur Aa en Maas bekend

Op dinsdag 9 mei 2023 heeft het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas vijf dagelijks bestuursleden benoemd. Namens Water Natuurlijk zijn dit Ernest de Groot en Suzanne de Zoeten, voor Geborgd (Landbouw en Natuur) Peter van Dijk, Joël Scherrenberg voor de VVD en Sikko Oegema namens de PvdA.

Deze vijf gaan, samen met dijkgraaf Mario Jacobs, de komende vier jaar aan de slag met de uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord. Dit doen zij samen met de ambtelijke organisatie. Het bestuursakkoord is nu nog niet definitief en ligt ter besluitvorming voor bij de vergadering van het algemeen bestuur op 16 juni as.