circinwater

Met het Europese project CircInWater stelt Water Alliance, in samenwerking met vier buitenlandse partners, financiering beschikbaar voor de ontwikkeling van wateroplossingen binnen de agrifood en energie-intensieve sectoren (pulp&paper, mijnbouw, staal, chemie). Nog tot en met 31 mei kunnen Europese mkb-bedrijven voorstellen indienen voor het onderdeel Innovatie tot een maximumbedrag van € 60.000. Daarna volgen nog twee openstellingen over kennis/externe expertise en internationalisering.

Het CircInWater project is een Europees gefinancierd project van vijf verschillende water-/cleantechnologie clusters uit 5 verschillende landen, die samenwerken om Europese mkb-partijen financieel te ondersteunen bij de productontwikkeling. Het project is gericht op de mkb-sector die het gebrek aan waterslimme oplossingen aanpakt, om zo de digitale, groene en veerkrachtige transities (drievoudige transities) van de Europese industriële ecosystemen te bevorderen. Water Alliance wil de mogelijkheden en deze financiële ondersteuning die voortvloeien uit dit project zo goed mogelijk beschikbaar stellen voor de Nederlandse watertechnologiesector. Ook zodat Nederlandse mkb-partijen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden uit het project.

Maximaal € 60.000 per bedrijf

Gedurende de looptijd van het project is in totaal € 1.050.000 beschikbaar voor Europese mkb-bedrijven. De Innovation lump sum staat open vanaf eind maart en loopt nog tot en met 31 mei. De criteria voor het Innovatie onderdeel zijn dat het moet gaan over activiteiten als opschaling, pilot, testen, demonstratie of productontwikkeling. Het mag een nationaal of internationaal project zijn, met of zonder partners. Wel moet het project een relatie hebben met de agrifood of energie-intensieve sector (pulp&paper, mijnbouw, staal, chemie).
Elk bedrijf kan voor een van de drie onderdelen maximaal € 60.000 aanvragen, of een combinatie van meerdere onderdelen tot hetzelfde maximumbedrag. Het indienen van een projectvoorstel gaat via het CircInWater online platform.

Andere partners CirclnWater

Binnen het Europese project CircInWater werkt Water Alliance samen met het Spaanse ZINNAE, de Finse Blue Economy Mikkeli en Water Cluster Finland, het France Water Team en zowel het Tsjechische CREA Hydro&Energy als Innovation centre of the Olomouc Region. Voor Nederland zal Water Alliance de mogelijkheden breed en proactief communiceren met de Nederlandse watertechnologiesector.