Er zijn momenteel diverse uitdagingen op het gebied van (schoon) water waar drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, waterschappen en bedrijven voor staan. De vraag is sterk toegenomen, er worden medicijnresten aangetroffen in ons afvalwater, er is een tekort aan industriewater door onze economische groei en er wordt steeds meer water uitgemalen als gevolg van de stijgende zeespiegel. Tijdens de Aqua Nederland (maart 2023) zijn deze uitdagingen besproken. De beurs heeft zich daarmee steeds meer ontwikkeld tot een platform voor kennisdeling en het opdoen van nieuwe inzichten op het gebied van afval-, drink-, riool- en industriewater.

Het minisymposium WZA

De Water Zuiveringen Alliantie (WZA),  een duurzame samenwerking van Mobilis, Croonwolter&Dros, RWB, Sweco en TAUW heeft alweer haar tweede succesvolle minisymposium mogen organiseren. De WZA is een onafhankelijke systeemintegrator van riool- en drinkwaterzuiveringen die de uitdagingen van de waterzuivering nu en in de toekomst aangaan. Het delen van kennis en samenwerken zijn daarbij belangrijke speerpunten.

Het minisymposium was over drie beursdagen verdeeld en bestond uit een drieluik met onderwerpen gericht op de industrie (dinsdag), de waterschappen (woensdag) en de drinkwatersector (donderdag). Dit jaar waren er twaalf kennissessies die bezocht werden door maar liefst 250 deelnemers. We zijn trots op de goede opkomst; zowel van beursbezoekers als van standhouders. Het succes is te danken aan het actuele programma en de open en transparante kennisdeling.

AWZI Zwanenburg en RWZI Tilburg in uitvoering

Op de Dag van de Waterschappen werd met trots de voortgang van verschillende projecten van de WZA aan het publiek gepresenteerd. Hierbij werden onder andere de uitbreiding van afvalwaterzuiveringsinstallatie Zwanenburg voor het Hoogheemraadschap Van Rijnland en de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Tilburg voor het Waterschap De Dommel besproken. TAUW is hierbij verantwoordelijk voor de technologische berekeningen van het zuiveringsproces en de civiel technische ontwerpen.

Energietransitie; ook bij rwzi’s

Twee opvallende nieuwe kennisontwikkelingen werden gepresenteerd in het kader van de energietransitie. Eén van deze ontwikkelingen is het project Groen Gas, een studie uitgevoerd in opdracht van de Unie van Waterschappen. Groen gas wordt geproduceerd door het vergisten van zuiveringsslib. Verschillende waterschappen hebben al installaties om groen gas te produceren en te verbeteren tot aardgaskwaliteit. Deze ontwikkeling stelt  waterschappen in staat om een belangrijke rol te spelen bij het verminderen van de afhankelijkheid van aardgas daar Groen Gas een goed alternatief is voor aardgas.

Naast de ontwikkeling van Groen Gas presenteerde TAUW ook mogelijkheden van omzetting van overtollige stroom in een waardevolle energiedrager, zoals waterstof, met zuurstof als bijproduct. Dit kan gebruikt worden voor beluchting van het communale afvalwater en levert een aanzienlijke energiebesparing op voor de waterschappen bij de exploitatie van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Van vies naar schoon water

Op ‘drinkwater-donderdag’ lanceerde TAUW een innovatief initiatief dat momenteel nog in de ontwikkelingsfase zit. Het idee is om het effluent van een RWZI te hergebruiken als industriewater. In de visie van TAUW fungeren de drinkwaterbedrijven in de toekomst als certificerende instanties; als poortwachters. Dit heeft twee voordelen: de drinkwaterbedrijven krijgen extra bronnen om eventuele tekorten aan te vullen en de waterschappen kunnen effluent verkopen om de hoge kosten van de nabehandelingsinstallaties te financieren. Natuurlijk zijn er nog veel hobbels te nemen voordat dit idee werkelijkheid kan worden. Peter van der Pijl: “Dat maakt de uitdaging juist des te interessanter”.

𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝗲𝗹𝗮𝗻𝗱: 𝗛𝗼𝗹𝘆 𝘀𝗵𝗶𝘁, 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝗲 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝘄𝗮𝘁𝗲𝗿𝗸𝗲𝘁𝗲𝗻
TAUW-adviseurs Cor Lont en Paul Telkamp namen bovendien live vanaf de beurs een podcast op over de transitie in de waterketen. Wat verstaan wij onder de waterketen? Wat is de fosfaten kringloop? Wat kun je als consument nu doen om verspilling van schoon drinkwater tegen te gaan? Je hoort het allemaal in de vijfde aflevering van Nederland Transitieland: https://lnkd.in/gQkgrQmJ Wie luistert weet meer!

Zo leverde TAUW weer een forse bijdrage aan de kennisdeling tijdens deze editie van Aqua Nederland en volgend jaar zijn wij samen met onze WZA-partners weer van de partij. Noteert u alvast 19, 20 en 21 maart 2024 in uw agenda? We ontvangen u dan graag in onze stands en het naastgelegen Watertheater op Next Level.

Is uw interesse al gewekt in de 12 presentaties?

U kunt ze vanaf deze link downloaden: RWZI’s klaar voor de toekomst | TAUW