VN-waterconferentie
Hein Molenkamp en Arthur Valkieser overhandigen de ‘Blueprint for a circular water smart society’ aan Zijne Majesteit Koning Willem Alexander (foto Water Alliance)

Hein Molenkamp, directeur van Water Alliance en ondernemer Arthur Valkieser, overhandigden 23 maart tijdens de VN-waterconferentie in New York de ‘Blueprint for a circular water smart society’ aan Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en aan minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De blauwdruk biedt volgens Water Alliance ‘concrete oplossingen voor de praktische toepassing van circulair water en een visie op watergebruik in de gebouwde omgeving.’ Minister De Jonge vreest echter voor de volksgezondheid en laat nieuw onderzoek uitvoeren onder regie van de drinkwatersector.

Mede-aanbieder Arthur Valkieser overhandigde het document vanuit zijn functie als voorzitter van de Water Alliance expertgroep circulair water en niet als CEO van Hydraloop. De expertgroep is één van de acht specialistische expertgroepen van Water Alliance, waarin ondernemers regelmatig hun kennis uitwisselen en krachten bundelen.

Nieuwe wereldwijde expertgroep

De Water Alliance presenteerde in New York ook een nieuwe wereldwijde expertgroep op het gebied van circulair water in de bebouwde omgeving. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken, waaronder Circular Australia (Australië), The Water Council (VS) en Water Europe (België).

Innovaties nodig

Om een mondiale transitie naar slimmer watergebruik te realiseren zijn innovaties nodig en de politieke en bestuurlijke wil om de ontwikkeling daarvan breed te steunen. Als goed voorbeeld noemt de Blueprint de regering van Vlaanderen en Nederland, waar politieke inzet en goed bestuur het mogelijk hebben gemaakt om – in samenwerking met alle stakeholders – snel adequate maatregelen te nemen en uit te voeren om de samenleving veerkrachtiger te maken en minder afhankelijk van veranderende klimaatomstandigheden.

Angst voor hergebruik

Hergebruik van water en/of grijs water voor nieuwbouwwoningen tot norm maken, gaat minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening echter vooralsnog te ver. Eerst wil hij de mogelijke risico´s voor de volksgezondheid en de kosten in kaart brengen. Een extra leidingnet vormt een extra risico op verkeerde aansluitingen, met risico’s voor de gezondheid. Aanpassingen doen in bestaande bouw is ingrijpend. Voor nieuwbouw ligt dit mogelijk anders, blijkt uit antwoorden op recente Kamervragen.

Pilots

Op de vraag in hoeverre het gebruik van circulair water binnen en rondom het huis onderdeel van de reguliere gesprekken met gemeenten en bouwbedrijven c.q. gesprekken voor aanpassing van het Bouwbesluit, antwoordt de minister dat er enkele pilots lopen om de mogelijkheden te verkennen. Bijvoorbeeld bij de waterbedrijven Brabant Water, Vitens en Dunea. De mogelijkheden voor toepassing van regenwater en huishoudwater in nieuwbouwwoningen worden samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (De Jonge) nader onderzocht. De Jonge zal de Kamer na de zomer informeren.