waterbuffer
boren voor ondergrondse waterberging

Mos Grondwatertechniek startte 23 maart in opdracht van FieldFactors met de boring van de bron op zo’n 35 meter diepte voor de ondergrondse waterberging van 30.000 m3 in de wijk Klapwijk in Pijnacker-Nootdorp. Vervolgens gaat de watertechnische ruimte met de sensoren en pompen de grond in en start de bouw van het waterzuiverende filter. Het testen moet rond eind mei plaatsvinden, zodat het project hopelijk tijdens het buurtfeest op 17 juni officieel kan worden geopend.

De wijk Klapwijk kampt met bodemdaling als gevolg van fluctuerende grondwaterstanden en het plaatselijk verdrogende veen. De geplande grootschalige renovatie van de riolering biedt de mogelijkheid om deze problemen aan te pakken. Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om de wijk klimaatbestendiger te maken door het regenwater binnen de wijk te beheren. Relevant is dat Klapwijk aan de achterkant van het regionale watersysteem ligt: de aan- en afvoer van zoetwater loopt daardoor vertraging op.

Regenwater infiltreren

De haalbaarheidsstudie en het conceptontwerp toonden eerder beide aan dat FieldFactors met het circulaire systeem regenwater kan opvangen via goten op straatniveau. Vervolgens infiltreert het langzaam in de grond naar de DIT-riolering. De vijver in het park fungeert als buffer voordat het filter het water zuivert en in de ondergrond terechtkomt. Dezelfde afvoerkanalen verspreiden het water in droge periodes om het grondwaterpeil stabiel te houden. Het gezuiverde water wordt mogelijke ook gebruikt voor verkoeling en voor kinderen om mee te spelen tijdens warme zomerdagen. Een leuk neveneffect van de drains is dat speelplaatsen snel droog zijn na hevige regenval.

Urgentie neemt toe

FieldFactors was vorige week met een stand aanwezig op de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem. Een van de medewerkers gaf aan dat gemeentes en bedrijven weliswaar veel interesse hebben in de oplossingen van het bedrijf, maar dat regenwater in de huidige planvorming nog maar mondjesmaat wordt meegenomen, terwijl de riolering wel voor 50 jaar de grond in gaat. Wilrik Kok, medeoprichter van het bedrijf, verwacht dat de aankondiging van minister Harbers van IenW dat zakelijke grootverbruikers in 2035 20 procent drinkwater moeten besparen voor een stimulans gaat zorgen. Ze moeten immers op zoek naar andere bronnen, zoals het opvangen en hergebruiken van regenwater. En met BlueBloqs kunnen ze de huidige infrastructuur opwaarderen tot een circulair watersysteem.