32 Miljoen voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren

Haalbaarheidsstudies en kennisvouchers
Vanaf 15 april kunnen MKB-ondernemers aanvragen indienen voor haalbaarheidsstudies (deltatechnologie en maritiem) en kennisvouchers (watertechnologie en deltatechnologie). Deze aanvragen worden evenals vorig jaar op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Het is daarom raadzaam om uw aanvraag op de eerste dag (15 april) in te dienen.
R&D-samenwerkingsprojecten
MKB-ondernemers uit alle drie de pijlers (Watertechnologie, deltatechnologie en maritiem) kunnen aanvragen indienen voor samenwerkingsprojecten van minimaal 2 MKB ondernemers. De aanvragen kunnen ingediend worden tussen 3 juni en 22 september. Beoordeling vindt in afwijking van vorig jaar plaats volgens het tender principe. Dit betekent dat alle voorstellen op basis van kwaliteit gerangschikt worden.
Informatiebijeenkomst
Op donderdagmiddag 27 maart van 15.00 tot 17.00 uur organiseert TKI Deltatechnologie samen met het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de ins en outs van de MIT-regeling. Daarnaast worden de kansen voor MKB’ers in het TKI en Horizon2020. Aanmelden kan bij Veronique van der Varst: V.J.H.vanderVarst@tudelft.nl.
Voor nadere informatie over de MIT-regeling kunt u terecht op www.rvo.nl/mit daar vindt u een toelichting op de ‘spelregels’, de thema’s waarbinnen uw project moet vallen, en hier vindt u ook de benodigde formulieren. Voor vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van RVO.nl, tel 088-0424242.

(Persbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, maart 2014)