De waterkwaliteit van 95% van het zwemwater in Nederland was in 2018 voldoende. (foto: Esther Rasenberg).

In 2018 voldeed 95% van 725 zwemwaterlocaties aan de eisen van de Europese Zwemwaterrichtlijn. Daarvan kreeg 73% (527 wateren) het predicaat uitstekend. Van 126 wateren (17,4%) was de kwaliteit goed, van 25 wateren (3,4 %) was de kwaliteit matig en van 11 wateren (1,5%) ontbrak een beoordeling. Met name binnenlandse wateren voldeden niet aan de kwaliteitseisen. Dat is te lezen in de nieuwste rapportage zwemwaterkwaliteit die het Europees Milieuagentschap donderdag 6 juni publiceerde.

Vorige maand maakten Rijkswaterstaat en de waterschappen bekend dat het zwemwater in Nederland nu al op ongeveer zestig zwemplekken is verslechterd ten opzichte van vorig jaar. In Zuid-Holland verminderde de waterkwaliteit van zeven meren. Volgens Gert van den Toren van Omgevingsdienst Midden-Holland komt dat deels door de aanhoudende droogte van afgelopen zomer. Doordat het minder regende en was er minder aanvoer van vers water, was zijn verklaring.

Negatief zwemadvies

Bij ruim zestig zwemplekken in Nederland geldt inmiddels een waarschuwing of negatief zwemadvies. Daar zitten ook locaties bij die goed door de jaarlijkse keuring zijn gekomen, maar waar nu toch iets aan de hand is. Zo is de situatie in een aantal Gelderse meren onveilig omdat oevers steil aflopen door een te lage waterstand. In Zuid-Holland wordt het zwemmen vanwege blauwalg afgeraden in vier meren die te boek staan als ‘goed’ of ‘uitstekend’.

Europees zwemwater

In Europa ligt het aantal wateren met een uitstekende zwemwaterkwaliteit hoger dan in Nederland. Ruim 85 % van de gecontroleerde badzones van alle Europese wateren voldeed in 2018 aan de strengste kwaliteitsnormen voor schoon water van de Europese Unie, zo blijkt uit het jaarlijkse verslag over de kwaliteit van het Europese zwemwater. Lokale overheden nemen gedurende het hele zwemseizoen monsters van het water in de officiële badzones. Die monsters worden vervolgens onderzocht op de aanwezigheid van twee typen bacteriën die wijzen op vervuiling afkomstig van de riolering of van vee.

Vervuiling

Van zwemmen in vervuild water, in zee of andere wateren, kunnen mensen ziek worden. De belangrijkste bronnen van vervuiling zijn rioolwater en water dat van boerderijen en landbouwgrond wordt afgevoerd. Dergelijke vervuiling neemt toe bij hevige regenval en overstromingen, omdat rioleringen het vervuilde afvalwater dan niet meer aankunnen, waardoor het in rivieren en zeeën terechtkomt.